19η Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατά την 19η συνεδρίαση για το έτος 2015 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο Πρόεδρος και τα μέλη της, καλούνται την Παρασκευή 22/05/ 2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής) να συζητήσουν τα παρακάτω θέμα:

1.Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
2.Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του από 23-3-2015 Πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ» Π.Ε. Κοζάνης
3.Λήψη απόφασης επί της υποβληθείσας ένστασης κατά του πρακτικού του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων μεθοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής (Α΄ Φάση)» Π.Ε. Φλώρινας
4.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επέκταση ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον Χείμαρρο Φαραγγιού» προϋπολογισμού δαπάνης 232.400,00€ Π.Ε. Φλώρινας
5.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επέκταση ιρλανδικής διάβασης και προστασία πρανών στον Χείμαρρο Φαραγγιού» Π.Ε. Φλώρινας
 
6.Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00€ Π.Ε. Φλώρινας
7.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Διαχείριση – Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων» Π.Ε. Φλώρινας
8.Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
9.Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
10.Έγκριση των όρων διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
11.Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης και ζαρζανετιών για την αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες στην Ε.Ο. μετά την διασταύρωση Κυψέλης» Π.Ε. Καστοριάς
12.Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή του έργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή της Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128) Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
13.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση τεχνικών έργων 2015» προϋπολογισμού 150.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
14.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2015» προϋπολογισμού 350.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
15.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Επισκευή σχολικών κτιρίων Π.Ε. Γρεβενών» προϋπολογισμού 160.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
16.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Προστασία γέφυρας και πρανών στο Σαμαρνιώτικο Ρέμα» προϋπολογισμού 245.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
17.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Διαμόρφωση αύλειου χώρου 1ου Γυμνασίου – Λυκείου Γρεβενών» προϋπολογισμού 100.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
18.Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «Σήμανση οδικού δικτύου 2015» προϋπολογισμού 200.000,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Π.Ε. Γρεβενών
19.Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7η /2015
20.Κατακύρωση ή μη του από 07/05/2015 πρακτικού του ηλεκτρονικού τακτικού διεθνή διαγωνισμού που διενεργήθηκε για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς καθώς και των ΝΠΔΔ της χωρικής αρμοδιότητάς της για το έτος 2015 με αριθμό διακήρυξης 3/2015
21.Έγκριση ή μη του από 11/05/2015 πρακτικού του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κασοτιράς, για το σχολικό έτος 2014-2015, συνολικού προϋπολογισμού 17.033,37 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. δικαιωμάτων προαίρεσης
22.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τια την πληρωμή μικροδαπανών προμήθειας υλικών και εργασιών του Τμήματος ΚΤΕΟ Π.Ε. Κοζάνης και ορισμός υπολόγου
23.Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τια τις μετακινήσεις του Περιφερειάρχη εκτός Περιφέρειας  και ορισμός υπολόγου
24.Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες Β΄ εξαμήνου υπαλλήλων Δ/νσης Κτηνιατρικής (έδρα) Π.Δ.Μ.
25.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
26.Έγκριση δαπάνης για την αγορά ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
27.Έγκριση δαπάνης για την αγορά λιπαντικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης
28.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του ετήσιου μνημόσυνου των υπέρ πίστεως και πατρίδας πεσόντων Μακεδονομάχων και του Καπετάν Φούφα
29.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του τουρνουά ποδοσφαίρου που θα πραγματοποιηθεί στις 29-30 Μαΐου
30.Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στα έξοδα μεταφοράς της αντιπροσωπείας του Πολιτιστικού Συλλόγου Αιανής «Η Πρόοδος» για την παρουσίας της στις Πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη Χισάρ της Βουλγαρίας
31.Έγκριση δαπάνης για την επισκευή γραφείων στον 5ο όροφο της Π.Ε. Κοζάνης
32.Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
33.Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
34.Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
35.Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της μελέτης: «Μελέτη δυτικού άξονα – όρια Δυτικής Μακεδονίας/Μελέτη κατασκευής οδικού τμήματος Νυμφαίου – Πολυκέρασου Φλώρινας « Π.Ε. Καστοριάς
36.Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών»
37.Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών»
38.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας στις 2 Ιουνίου με τη συμμετοχή μαθητών δημοτικών σχολείων σε δράσεις εργαστηριακές
39.Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Φλώρινας για τα εβδομήντα τέσσερα (74) χρόνια από τη μάχη της Κρήτης
40.Έγκριση δαπάνης και ορισμός Δικηγόρου
41.Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

Leave a Reply

Your email address will not be published.