Στις 5 Μαρτίου η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την εκλογή νέων προέδρων

Στις 5 Μαρτίου η Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς για την εκλογή νέων προέδρων

Παρακαλείσθε, την Κυριακή 5 Μαρτίου και ώρα 11:00, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/2010 Ειδική Συνεδρίαση με θέμα:

Εκλογή των μελών:

– του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου,

– της Οικονομικής Επιτροπής και

– της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος (1ος Πλειοψηφών)

 Νικόλαος Φωτιάδης

http://www.kastoria.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.