Στις 20 Φεβρουαρίου αρχίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Journey2Jobs

Στις 20 Φεβρουαρίου αρχίζει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Journey2Jobs

Στις 20 Φεβρουαρίου, ξεκινάει το Journey2Jobs, ένα νέο πρόγραμμα για την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων, που έχει ως στόχο να δημιουργήσει για κάθε συμμετέχοντα μία σταθερή και καλά αμειβόμενη εργασία, στο αντικείμενο του προγραμματισμού, η οποία θα συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις επιθυμίες του.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε 50 συμμετέχοντες και περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση 200 ωρών σε προγραμματισμό (στις γλώσσες Java και C#) και προσωπικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης έχει καταρτιστεί, ύστερα από επικοινωνία με περισσότερες από 100 εταιρείες και βασίζεται στις πραγματικές σημερινές ανάγκες της ελληνικής αγοράς, αναφορικά με το προφίλ των εργαζομένων και τις ειδικές γνώσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε υποψήφιους εκτός εργασίας 20-40 ετών, σπουδαστές και απόφοιτους σχολών θετικών επιστημών και διατίθεται χωρίς κόστος.

Η επιλογή των 50 νέων θα πραγματοποιηθεί, κατόπιν προσωπικών συνεντεύξεων, test και άλλων εργαλείων που συναξιολογούν τις ικανότητες, τις γνώσεις, τα κίνητρα, την προσωπικότητα και τα ενδιαφέροντά τους. Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εξειδικευμένους επαγγελματίες στον χώρο της ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων πληροφορικής, του επαγγελματικού προσανατολισμού, της ενδυνάμωσης του προσωπικού και επαγγελματικού προφίλ, οι οποίοι θα εργαστούν στον πρώτο ετήσιο κύκλο του προγράμματος για την εκπαίδευση της ομάδας των νέων.

Κεντρικός στόχος, κατά την πρώτη ετήσια φάση υλοποίησής του, είναι ποσοστό μεγαλύτερο του 60% των συμμετεχόντων να ενταχθεί με σταθερή απασχόληση στην αγορά εργασίας σε θέσεις σχετικές με τον προγραμματισμό έως την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το Journey2Jobs υλοποιείται από την HePIS (Hellenic Professionals Informatics Society) και ομάδα έργου, που αποτελείται από τους: Career in Progress, 1+1=2 Life and Business Coaching, Ελληνικό παράρτημα του Βρετανικού Επιμελητηρίου Πληροφορικής (BCS) και Ομάδα Σύμπραξις. Το πρόγραμμα παρέχει την εκπαίδευση στους συμμετέχοντες χωρίς κόστος και υλοποιείται με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.