Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Σήμερα εισάγεται για συζήτηση στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής το σχέδιο νόμου του υπουργείου Μεταφορών για την αναδιάρθρωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Με το νομοσχέδιο υλοποιείται ένα ακόμη προαπαιτούμενο και γίνεται ένα ακόμη βήμα για την εκταμίευση της δόσης των 2,8 δις ευρώ.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, 90 χρόνια μετά την ίδρυση της, η Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας καλείται να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις του κλάδου των αερομεταφορών και να ασκήσει τον εποπτικό της ρόλο σε ένα εντελώς καινούργιο περιβάλλον, ιδίως μετά την εφαρμογή στην εσωτερική έννομη τάξη κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια της Αεροπορίας.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιχειρείται, αφ΄ενός, η λειτουργική και οργανωτική αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της υφιστάμενης ΥΠΑ, προκειμένου να επιτελέσει με επιτυχία το έργο της του ελέγχου, διοικητικής υποστήριξης υπηρεσιών αεροναυτιλίας και της διαχείρισης των μη παραχωρημένων αερολιμένων και, αφετέρου, η διάκριση των αρμοδιοτήτων κανονιστικής ρύθμισης και εποπτείας των αερομεταφορών και αεροναυτιλίας με σκοπό να ασκηθεί με τρόπο αδιάβλητο, διάφανο και αντικειμενικό η κανονιστική και εποπτική αρμοδιότητα.

Συγκεκριμένα, συστήνεται η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, που αποστολή έχει την άσκηση των ρυθμιστικών, κανονιστικών, εποπτικών αρμοδιοτήτων στον τομέα των αερομεταφορών, αεροναυτιλίας και των τελών των αερολιμένων αλλά και οικονομικού ρυθμιστή της αγοράς των αερομεταφορών , η οποία και θα αποτελεί αυτοτελή, ανεξάρτητη δημόσια υπηρεσία, ώστε να εναρμονίζεται το Ενωσιακό Δίκαιο στον τομέα των αερομεταφορών.

Η Υπηρεσία της Πολιτικής Αεροπορίας αναδιαρθρώνεται ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία, η οποία πλέον θα αποτελεί Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Διαχείρισης Αερολιμένων και Υδατοδρομίων, εναρμονισμένος στις σύγχρονες επιταγές παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών αεροναυτιλίας και διαχείρισης των αερολιμένων και υδατοδρομίων αλλά και στο Ενωσιακό Δίκαιο.

Επίσης, θα έχει υπό τον έλεγχό της και τα περιφερειακά αεροδρόμια που δεν θα περιέλθουν στην κοινοπραξία της Fraport.Ο διοικητής της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας επιλέγεται με τη διαδικασία της δημόσιας πρόσκλησης, και εγκρίνεται από τη Βουλή. Το εκτελεστικό συμβούλιο της Αρχής απαρτίζεται από το διοικητή και άλλα τέσσερα μέλη, που έχουν πλήρη λειτουργική και διοικητική ανεξαρτησία.

Επίσης, συγκροτείται Εκτελεστικό Συμβούλιο της Αρχής και Γενική Διεύθυνση Κανονισμών και Εποπτείας με 14 Διευθύνσεις. Οι εποπτικές αρχές συντονίζουν ένα νέο σώμα επιθεωρητών, ενώ αναδιαμορφώνεται το υφιστάμενο σώμα, στο οποίο ενσωματώνονται οι επιθεωρητές αεροδρομίων.

Σε κάθε αεροδρόμιο εγκαθίσταται αεροπορική αρχή η οποία ασκεί εποπτικό ρόλο σε θέματα εφαρμογής κανόνων αεροπορικού δικαίου και τις επιθεωρήσεις ασφαλείας πτήσεων του κάθε αεροδρομίου.

Σε ό,τι αφορά την ΥΠΑ, διοικείται από τον διοικητή της, συγκροτείται εκτελεστικό συμβούλιο και δημιουργούνται δυο θέσεις υποδιοικητών:Υποδιοικητής Φορέα Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας και Υποδιοικητής Φορέα Διαχείρισης Αεροδρομίων και Υδατοδρομίων.

Παράλληλα, καθορίζεται η Γενική Διεύθυνση Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας με δημόσιο και ανεξάρτητο χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της δυνατότητας κατάρτισης προϋπολογισμών εσόδων που της παρέχεται, εισηγείται τον καθορισμό και την αναπροσαρμογή των τελών και των λοιπόν εσόδων του τομέα αεροναυτιλίας, ενώ αναλαμβάνει και τη μέριμνα για διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς, σε συνεργασία με την Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων.

Πηγή: cnn.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.