ΣτΕ: Αντισυνταγματικός ο νέος τρόπος επιλογής των διευθυντών στα σχολεία

Αντισυνταγματικό έκρινε το Γ΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση 865/2016) το νόμο 4327/2015, που προβλέπει το νέο τρόπο επιλογής των διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, για οριστική κρίση.

Η υπόθεση έφτασε στο ΣτΕ, με προσφυγή διευθυντών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και της Πανελλήνιας Ένωσης Διευθυντών Εκπαίδευσης, οι οποίοι ζητάνε να ακυρωθεί η από 19.5.2015 απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας (εκδόθηκε σε εφαρμογή του νόμου 4327/2015), με την οποία καθορίστηκε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων.

Παράλληλα ζητούσαν να ακυρωθούν και δύο εγκύκλιοι του αναπληρωτή υπουργού Παιδείας, για τις οποίες από το ΣτΕ ότι, έχουν απλώς ερμηνευτικό χαρακτήρα και δεν μπορούν να προσβληθούν δικαστικά, με αποτέλεσμα το αίτημά τους να απορριφθεί.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των συμβούλων Επικρατείας, η αντισυνταγματικότητα του νομοθετικού πλαισίου επιλογής διευθυντών σχολικών μονάδων, ανάγεται στο ότι η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης από το σύλλογο διδασκόντων προβλέπεται με μυστική ψηφοφορία.

Όπως τονίζουν “η διαδικασία της μυστικής ψηφοφορίας ως διαδικασία αναδείξεως οργάνων διοίκησης προσιδιάζει σε αυτοδιοικούμενες μονάδες, ή είναι πρόσφορη σε περίπτωση αναδείξεως εκπροσώπων στα όργανα αυτά, όχι όμως στις σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίες ανήκουν εκ του Συντάγματος στην αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, η διοίκηση των οποίων πρέπει να αναδεικνύεται στο πλαίσιο διαφανούς και αντικειμενικής διαδικασίας, κατάλληλης για την διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των οριζομένων κριτηρίων”.

Έκριναν επίσης ότι, η αντισυνταγματικότητα ανάγεται και στο ότι, δεν αξιολογούνται με αιτιολογία τα προσόντα των υποψηφίων, που σχετίζονται με το κριτήριο της συμβολής στο εκπαιδευτικό έργο, της προσωπικότητας και της γενικής συγκροτήσεως του υποψηφίου.

Πηγή: huffingtonpost.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.