Στα 25 ευρώ έως 26 Νοεμβρίου τα τέλη φυτοπροστασίας

Στα 25 ευρώ έως 26 Νοεμβρίου τα τέλη φυτοπροστασίας

Στα 25 ευρώ θα παραμείνει έως τις 26 Νοεμβρίου (αντί μέχρι 31 Αυγούστου που ίσχυε) το παράβολο που καλούνται να πληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι για να δώσουν εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης φυτοπροστατευτικών, σύμφωνα με νέα ΚΥΑ.

Όπως αναφέρεται στην τροποποιητική ΚΥΑ το ύψος του τέλους συμμετοχής μετά τις 26 Νοεμβρίου ορίζεται στα 50 ευρών, ενώ από εκεί και πέρα θα είναι υποχρεωτικό για όλους τους χρήστες.

Αναλυτικότερα αναφέρονται τα εξής:

«Το ύψος του τέλους συμμετοχής των ενδιαφερομένων στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων στα θέματα του

Παραρτήματος Β του Ν.4036/2012 (Α΄8), όπως κάθε φορά ισχύει, ορίζεται ως εξής:

Α) Μέχρι και την 26η Νοεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε είκοσι πέντε ευρώ (25€).

Β) Από την 27η Νοεμβρίου 2015, το τέλος συμμετοχής στις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ορίζεται σε πενήντα ευρώ (50€)»

Αναλυτικά η Τροποποίηση της με αριθ. 13631/159106/20−12−2013 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ Β΄3410).

 

www.agronews.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.