Σήμερα η ημέρα κρίσης για τα μπλοκάκια

Σήμερα η ημέρα κρίσης για τα μπλοκάκια

Σήμερα αναμένεται να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον τρόπο υπολογισμού των εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών για το 2017.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι εισφορές θα ανέρχονται στο 26,95% για κύρια ασφάλιση και υγεία και θα υπολογίζονται επί του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος του 2015, ήτοι του ποσού που αντιστοιχεί στον τζίρο του ελεύθερου επαγγελματία, αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες της ίδιας χρονιάς καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν για τον συγκεκριμένο χρόνο.

Συγκεκριμένα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το φορολογητέο εισόδημα του 2015 και κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, με βάση τα δηλοθέντα εισοδήματα του 2016, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των δηλώσεων εισοδήματος.

Σε περίπτωση που έχουν καταβληθεί επιπλέον εισφορές κατά την διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου θα γίνει συμψηφισμός.

Οι νέες εισφορές θα είναι πληρωτέες κάθε μήνα και ειδικότερα μέχρι το τέλος του επόμενου, οπότε τα πρώτα ειδοποιητήρια θα πρέπει να πληρωθούν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2017.

Η δημοσιοποίηση της σχετικής εγκυκλίου από το υπουργείο Εργασίας αναμένεται να στείλει μαζικά από τις αρχές του έτους, φορολογούμενους στην εφορία για να κλείσουν τα βιβλία τους.

Με το ισχύον καθεστώς, η δήλωση διακοπής δραστηριοτήτων θεωρείται εμπρόθεσμη εφόσον υποβληθεί στην αρμόδια εφορία εντός 30 ημερών από την ημέρα πραγματικής παύσης των δραστηριοτήτων.

Όσοι διακόψουν τις εργασίες τους στις 31 Δεκεμβρίου 2016 θα έχουν προθεσμία μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2017 για να κλείσουν τα βιβλία τους χωρίς να τους επιβληθεί πρόστιμο.

Στη συνέχεια μπορούν να κλείσουν τα βιβλία τους με βάση τον πραγματικό χρόνο διακοπής. Εφόσον, όμως, η δήλωση υποβληθεί μετά την πάροδο των 30 ημερών θεωρείται εκπρόθεσμη και ο φορολογούμενος θα επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.