ΣΕΓ: Ρεκόρ επισκεψιμότας στην 6η Fur Excellence in Athens

ΣΕΓ: Ρεκόρ επισκεψιμότας στην 6η Fur Excellence in Athens

Με τέσσερα δημοπρατήρια, αύξηση των επισκέψεων από την Ουκρανία κατά 300%, προκρατήσεις σε ξενοδοχεία της Αθήνας στα ύψη, ο ΣΕΓ εξηγεί γιατί η 6η Fur Excellence in Athens δύναται να ανατρέψει την πορεία της γουνοποιίας.

Οι δηλώσεις των κ.κ. Σαλαγιάννη και Χατζησυμεωνίδη:

Leave a Reply

Your email address will not be published.