Σε ποιους λογαριασμούς ρεύματος θα επιστραφεί το ανταποδοτικό τέλος

Σε ποιους λογαριασμούς ρεύματος θα επιστραφεί το ανταποδοτικό τέλος

Τη διαδικασία για την επιστροφή του ανταποδοτικού τέλους στους λογαριασμούς ρεύματος όσων κατοικούν σε περιοχές της χώρας που λειτουργούν αιολικά πάρκα αποσαφηνίζει εγκύκλιος του υπουργείου Ενέργειας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο ΔΕΔΔΗΕ θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της των Αριθμών Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών στις περιοχές όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ, ανά Τοπική Κοινότητα και θα πρέπει να τους επιστραφεί μέσω πίστωσης στους λογαριασμούς ρεύματος τα ανταποδοτικό όφελος λόγω λειτουργίας αιολικών πάρκων πλησίον στην περιοχή κατοικίας τους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΝ στις περιπτώσεις που το αποδιδόμενο ποσό είναι μικρότερο του ενός λεπτού (0,01 €), οι Αριθμοί Παροχής των δικαιούχων οικιακών καταναλωτών δεν αναρτώνται και το ποσό δεν αποδίδεται, αλλά παραμένει στον ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστή ΜΔΝ ώστε να αποδοθεί στους οικιακούς καταναλωτές των αυτών Τοπικών Κοινοτήτων σε επόμενο επιμερισμό.

Το ΥΠΕΝ θα εκδώσει σχετικό Δελτίο Τύπου προς τους Δήμους οι οποίοι θα ενημερώσουν τις Τοπικές Κοινότητες.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.