Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας στον Δήμο Άργους Ορεστικού

Το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας, ένα σημαντικό εργαλείο για τον καθορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων εξασφάλισης της προσβασιμότητας και αναβάθμισης της πόλης ενέταξε στο Πράσινο Ταμείο ο Δήμος Άργους Ορεστικού.

Ο προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται το ποσό των 37.200 € και έχει στόχο να προσδιορίσει τα σημεία στα οποία θα πρέπει να γίνουν διαμορφώσεις, παρεμβάσεις και κατασκευές, ώστε να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στους υπαίθριους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου αλλά και τα κτίρια των δημόσιων υπηρεσιών.

Leave a Reply

Your email address will not be published.