«Σανίδα σωτηρίας» το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

«Σανίδα σωτηρίας» το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Κατακλύζουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών και τα γραφεία των Δήμων οι πολίτες που ζητούν να πληροφορηθούν το πότε θα δοθεί το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και εάν εκείνοι συγκαταλέγονται στους δικαιούχους.

Αν και οι δομές των ΚΕΠ και των Δήμων είναι αυτές που καλούνται να σηκώσουν μεγάλο μέρος της εξυπηρέτησης όσων δεν θα μπορούν να υποβάλλουν μονοί τους το σχετικό αίτημα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα keaprogram.gr, ακόμη οι υπάλληλοι τους δεν είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τις διαδικασίες, παρότι το σύστημα θα ανοίξει την 1η Φεβρουαρίου.

Εκτιμάται πως 700.000 δικαιούχοι θα υποβάλουν αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, κυρίως νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Τα ποσά που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, ξεκινούν από τα 200 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και προσαυξάνονται κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού καθώς και κατά 50 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος. Στη μονογονεϊκή οικογένεια, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικος. Ως ενήλικος λογίζεται και κάθε απροστάτευτο τέκνο οικογένειας.

Για να είναι κάποιος δικαιούχος του ΚΕΑ θα πρέπει – σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση – το εισόδημά του κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης να μην υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Συγκεκριμένα το μονοπρόσωπο νοικοκυριό θα πρέπει να έχει εξαμηνιαίο εισόδημα έως 1.200 ευρώ, το νοικοκυριό με δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα προστατευόμενο μέλος έως 1.800 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη έως 2.100 ευρώ εξαμηνιαίο εισόδημα, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη έως 2.400 ευρώ, νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη έως 2.700 ευρώ και τέλος νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη εξαμηνιαίο εισόδημα έως 3.000 ευρώ.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.