Νέος πρόεδρος του ΣΕΓ ο Ντίνος Σαλαγιάννης

Νέος πρόεδρος του ΣΕΓ ο Ντίνος Σαλαγιάννης

Την Δευτέρα 23 Μαΐου 2016 και ώρα 18:00 μμ, πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών κατά την διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος απολογισμός και η αλλαγή προέδρου με βάση τον εσωτερικό κανονισμό όπου προβλέπεται ότι οι προεδρίες είναι κυλιόμενες ανά έτος. Νέος πρόεδρος του ΣΕΓ ορίστηκε ο κ. Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος. Όπως αναγνωρίσθηκε  από όλους τους συμμετέχοντες τη χρονιά αυτή αναλήφθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, πληθώρα σημαντικών πρωτοβουλιών και  πραγματοποιήθηκαν  στοχευμένες ενέργειες – παρεμβάσεις,  συνεχείς συναντήσεις και επαφές με αρμόδιους φορείς,  με στόχο την προώθηση και αναβάθμιση της ελληνικής γουνοποιίας καθώς και την αντιμετώπιση  σειράς θεμάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Μετά την αλλαγή Προέδρου και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συνδέσμου περί κυλιόμενων Προεδριών, το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτείται σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος Δ.Σ.: Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος Α’:  Μαλεγκάνος Αθανάσιος
Αντιπρόεδρος Β’:  Κουτσουλιώτας Μηνάς
Γενικός Γραμματέας: Χατζησυμεωνίδης Γεώργιος
Ταμίας:  Καρανικόλας Νικόλαος
Μέλος: Μπούρτζος Κωνσταντίνος
Μέλος:  Παπαδάκης Γεώργιος

Ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Γουνοποιών, κ. Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος, αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη του Συνδέσμου, τόνισε την ανάγκη δραστηριοποίησης όλων των μελών του ΣΕΓ στις δράσεις που θα αναληφθούν και αναφέρθηκε στους κύριους άξονες της Προεδρίας του που αφορούν.

Την εντατικοποίηση των δράσεων εξωστρέφειας και την δραστηριοποίηση του ΣΕΓ σε νέες αγορές.

Την ανανέωση της μορφής της έκθεσης  Fur Excellence in Athens με στόχο την αύξηση της δυναμικής της.

Την συνέχιση των προσπαθειών επίλυσης των όποιων προβλημάτων ανακύπτουν στον κλάδο, στα πλαίσια του πνεύματος συνεργασίας και ενότητας των γουνοποιών.

Εκ Μέρους της Διοίκησης

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ
Ντίνος Σαλαγιάννης: Τι θα έπρεπε ενας Σύνδεσμος να είναι

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.