Αδελφοποίηση του Προφήτη Ηλία και του Ρωσικού Συνδέσμου Γούνας

Μία αξιόλογη συνεργασία για τον κλάδο της ελληνικής γούνας υπέγραφε σήμερα το μεσημέρι στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Γούνας Δυτικής Μακεδονίας ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς. Πρόκειται για την υπογραφή ενός πρωτόκολλου  αδελφοποίησης και συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Γουνοποιών Ρωσίας. Το Πρωτόκολλο υπεγράφη με τον Πρόεδρο του Russian Fur Union κ. Sergey Stolbov. Το Πρωτόκολλο αναφέρει μεταξύ άλλων ότι : «Συμφωνούμε στην εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο Συνδέσμων με την ανταλλαγή των εμπειριών σε διάφορους τομείς διοίκησης , παραγωγής , τέχνης εμπορίου και διερεύνησης των ισχυρών δεσμών των δύο Συνδέσμων στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται ενδεικτικά να πραγματοποιηθούν». Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής :

  • Ανταλλαγές επισκέψεων εκπροσώπων των δύο Συνδέσμων, ομάδων εργασίας και ειδικών για να μεταφέρουν αμοιβαία εμπειρία και γνώσεις πάνω σε θέματα τεχνικά, αλλά και προώθησης του εμπορίου γούνας.
  • Ανταλλαγές επισκέψεων αντιπροσωπευτικών ομάδων με στόχο την καλύτερη γνωριμία των  μελών  των Συνδέσμων και την μεταφορά τεχνογνωσίας.
  • Την από κοινού διαμόρφωση και υλοποίηση δράσεων και πρωτοβουλιών σε θέματα όπου διαπιστώνονται κοινές ή συγκλίνουσες θέσεις και προάγουν την βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο της παρούσας αδελφοποίησης κάθε έτος θα καταρτίζεται ετήσιο πλάνο δραστηριοτήτων το οποίο θα εγκρίνεται από τα οικεία Διοικητικά Συμβούλια. Σε ξεχωριστή ιστοσελίδα στους δικτυακούς τόπους των δύο Συνδέσμων θα καταχωρούνται ανακοινώσεις και πληροφορίες για όλες τις πραγματοποιούμενες κατ έτος εκδηλώσεις.

Οι όροι της συμφωνίας δεν θα είναι στατικοί και θα βελτιώνονται παραγωγικά με την πρακτική εφαρμογή τους σύμφωνα με το συμφέρον και των δύο ενδιαφερομένων μερών. «Αναγνωρίζοντας κοινά οφέλη που θα προκύψουν για τα αμφότερα μέλη από τη διατήρηση αυτών των δεσμών με κάθε δυνατό τρόπο, υπογράφεται το πρωτόκολλο συμφωνίας και αδελφοσύνης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς κ. Γιάννης Κορεντσίδης, αναφερόμενος στην  πρωτοβουλία αυτή του Συνδέσμου που έρχεται να βελτιώσει περεταίρω τις εμπορικές σχέσεις του παραγωγικού κέντρου όπως είναι η Καστοριά με την μεγάλη ρωσική αγορά.

Leave a Reply

Your email address will not be published.