Πώς θα αποδείξετε τη λανθασμένη επιβολή προστίμου για ανασφάλιστο όχημα

Πώς θα αποδείξετε τη λανθασμένη επιβολή προστίμου για ανασφάλιστο όχημα

Εντολές να επιδεικνύεται προσοχή στις περιπτώσεις επιβολής προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα δεδομένου ότι σε πολλές υποθέσεις πιθανώς η διασταύρωση που διεξήγαγε το υπουργείο Οικονομικών να μην έλαβε υπόψη ειδικές συνθήκες έχει δώσει στις εφορίες η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, αναγνωρίζουν πως ένα ποσοστό έως 20% του συνόλου των 1.151.000 ειδοποιητηρίων που εκδόθηκαν για ανασφάλιστα οχήματα, ενδεχομένως να ενσωματώνει λάθη. Άλλωστε η ίδια η ΑΑΔΕ όταν έστειλε το ραβασάκι με το παράβολο των 250 ευρώ εξαρχής ανέφερε ότι εντοπίστηκαν 1.151.000 «πιθανά ανασφάλιστα οχήματα».

Τα λάθη στα ειδοποιητήρια ενδέχεται να έχουν προκύψει εξαιτίας εσφαλμένων εγγραφών στα αρχεία των ασφαλιστικών εταιρειών ή του υπουργείου Μεταφορών (π.χ. μεταβίβαση για την οποία δεν έχει εκδοθεί η νέα άδεια), τα οποία παρέλαβαν οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ προκειμένου να τα διασταυρώσουν με τα αντίστοιχα αρχεία των οχημάτων σε κυκλοφορία και των οχημάτων σε ακινησία, ώστε να προκύψουν τα «πιθανά ανασφάλιστα οχήματα».

Σύμφωνα με τις οδηγίες της ΑΑΔΕ, οι περιπτώσεις όπου λανθασμένα ένα όχημά βρέθηκε στη λίστα των μη ασφαλισμένων είναι οι εξής:

  • Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την ημερομηνία διασταύρωσης. Τότε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία το έχετε ασφαλίσει, προκειμένου να γίνουν οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
  • Αν δεν ανήκε το όχημα ποτέ στο φορολογούμενο ή αν έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την ημερομηνία διασταύρωσης. Τότε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια για τη φορολογία του ΔΟΥ προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου οχήματος από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
  • Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα δεν του ανήκει πλέον. Πρέπει σε αυτή την περίπτωση να απευθυνθεί στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών.
  • Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια κυκλοφορίας. Τότε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΥΟ προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος μεταβίβασης.
  • Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 3 του ΠΔ 237/1986 (ΦΕΚ Α’ 331). Τότε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί σε οποιαδήποτε ΔΥΟ προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.