Πώς ρυθμίζονται τα χρέη στους Δήμους

Πώς ρυθμίζονται τα χρέη στους Δήμους

Τη δυνατότητα να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με ευνοϊκούς όρους παρέχουν οι Δήμοι της χώρας σε πολίτες και επαγγελματίες.

Σύμφωνα με το νέο νόμο 4483/2017 αρ. 52, επιτρέπεται στους οφειλέτες ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων ή την εφάπαξ καταβολή του ποσού, να απαλλαγούν έως και κατά 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα. Επίσης, με την καταβολή της πρώτης δόσης αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών μέτρων.

Συγκεκριμένα αν ο οφειλέτης καταβάλει εφάπαξ το σύνολο του ποσού, απαλλάσσεται 100% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.

  • Από 2 έως 24 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 80% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
  • Από 25 έως 48 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 70% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.
  • Από 49 έως 79 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 60% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα
  • Τέλος από 73 έως 100 δόσεις, ο οφειλέτης απαλλάσσεται κατά 50% από τις προσαυξήσεις – τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα.

Πηγή: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.