Πώς οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν το αφορολόγητο

Πώς οι αγρότες μπορούν να κερδίσουν το αφορολόγητο

Το πρόβλημα με τις φετινές δηλώσεις των αγροτών επικεντρώνεται στον κωδικό 037- 038 του Ε1. Ο κωδικός αυτός αφορά τους κατ’ επάγγελμα αγρότες οι οποίοι δικαιούνται φέτος την έκπτωση φόρου των 1.900-2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Ο συγκεκριμένος κωδικός είχε προσυμπληρωθεί με βάση τα στοιχεία που είχε αποστείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά τα αρχεία ήταν γεμάτα λάθη.

Χιλιάδες φορολογούμενοι που πληρούν τα κριτήρια του κατ’ επάγγελμα αγρότη δεν περιλαμβάνονταν στο συγκεκριμένα αρχεία με αποτέλεσμα κατά την υποβολή της δήλωσης το Taxisnet δεν τους αναγνώρισε ως κατ’ επάγγελμα αγρότες, αλλά ως επαγγελματίες και τους φορολόγησε με συντελεστή 22% από το πρώτο ευρώ εισοδήματος. Έτσι χιλιάδες αγρότες διαπίστωσαν ότι όχι μόνο είχαν χάσει το αφορολόγητο που δικαιούνται αλλά καλούνταν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά φόρου εισοδήματος.

Κατ’ επάγγελμα αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, δηλαδή μονάδας παραγωγής προς πώληση αγροτικών προϊόντων, είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο που είναι κύριος, συγκύριος ή νομέας αγροτικής εκμετάλλευσης, μισθωτής ή αγρολήπτης της αγροτικής εκμετάλλευσης, εφόσον η μίσθωση ή η επίμορτη αγροληψία έχει συναφθεί εγγράφως και έχει θεωρηθεί από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή μισθωτής υδάτινης έκτασης προκειμένου για υδατοκαλλιέργεια.
  • Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευση του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
  • Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του.
  • Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  • Τηρεί λογιστικά βιβλία.

Οι αγρότες για να διορθώσουν τη φορολογική τους εικόνα προκειμένου να τους αναγνωρίσει το Taxisnet ως κατ’ επάγγελμα αγρότες και να εξασφαλίσουν το αφορολόγητο όριο εισοδήματος που δικαιούνται θα πρέπει μέχρι τις 31 Οκτωβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος. Οι δηλώσεις θα υποβληθούν χωρίς πρόστιμο.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμης υποβολής λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των σχετικών με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες κωδικών (037 και 038 του εντύπου Ε1). Αυτό γίνεται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που έχει προκύψει χωρίς υπαιτιότητα των φορολογούμενων με τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 λόγω του γεγονότος ότι για πρώτη φορά τέθηκε σε εφαρμογή η διαδικασία συμπλήρωσης και διασταύρωσης των ηλεκτρονικών αρχείων των κατ’ επάγγελμα αγροτών, συμπεριλαμβανομένων και των νέων αγροτών που έκαναν έναρξη αγροτικής δραστηριότητας εντός του 2016, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και εν συνεχεία η προώθησή τους στις αρμόδιες υπηρεσίες ΑΑΔΕ προκειμένου να προσυμπληρωθούν οι κωδικοί 037 και 038 της δήλωσης.

Πηγή: cnn.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.