Προσωρινή σύνταξη χηρείας 345,6 ευρώ θα χορηγεί ο ΟΑΕΕ

Προσωρινή σύνταξη χηρείας 345,6 ευρώ θα χορηγεί ο ΟΑΕΕ

Το ποσό που αντιστοιχεί στην Εθνική Σύνταξη λόγω 15ετίας, ήτοι 345,6 ευρώ θα λαμβάνουν οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου, χήροι, χήρες και ανήλικα τέκνα, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΟΑΕΕ.

Μάλιστα, στην εγκύκλιο που εκδόθηκε σε συνέχεια του αντίστοιχου εγγράφου του υπουργείου Εργασίας ξεκαθαρίζεται ότι το προσωρινό ποσό των 345,6 ευρώ δικαιούνται οι χήρες/χήροι και τα ανήλικα παιδιά όσων συνταξιούχων και ασφαλισμένων απεβίωσαν μετά τις 13/5/2016, ημερομηνία έναρξης του νόμου Κατρούγκαλου.

Μάλιστα, ο ΟΑΕΕ ξεκαθαρίζει ότι οι συντάξεις λόγω θανάτου, ακόμη και σε περιπτώσεις μεταβίβασης από συνταξιούχους που είχαν δικαιωθεί σύνταξης με το παλιό σύστημα (πριν τις 12/5/2016) αλλά πέθαναν μετά την ψήφιση του νόμου (13/5/2016) θα υπολογιστούν με το νέο σύστημα. Δηλαδή ο επιζών σύζυγος θα λάβει τελικά το 50% της σύνταξης όπως θα επανυπολογιστεί με βάση το νέο ασφαλιστικό νόμο.

Αναλυτικά, στην εγκύκλιο τονίζεται πως σε περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις), οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 13 Μαΐου 2016 και απεβίωσαν μετά την ημερομηνία αυτή θα χορηγείται στα δικαιοδόχα μέλη ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης μέχρι να εκδοθούν οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης.

Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί ακόμη η έκδοση της εγκυκλίου για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, καθώς δεν έχει καθοριστεί ακόμη από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία ο συντελεστής προσαύξησης μισθών ο οποίος θα πρέπει να εφαρμοστεί στους μισθούς από το 2002 και μετά. Για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί και ο επανυπολογισμός των νέων συντάξεων χηρείας, που υπολογίζεται επί του ποσού που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος. Να σημειωθεί ότι, βάσει του νόμου 4387/2016, ο επιζών δικαιούται το 50% και κάθε παιδί 25% της νέας σύνταξης, με «κόφτη» στο 100%.

Έτσι φθάσαμε στη λύση του προσωρινού ποσού σύνταξης στα 345,60 ευρώ, εφόσον πρόκειται για πλήρη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας το οποίο επιμερίζεται ως εξής:

* Σε μόνο δικαιούχο τον χήρο ή την χήρα: 345,60

* Σε επιζώντα σύζυγο και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60

* Σε χήρα/χήρο και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40×2) = 345,60

* Σε σύζυγο και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20×4) = 345,60

* Σε περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, μειώνεται αναλόγως, δηλαδή κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος σε 
ηλικία 63 ετών με μειωμένο ποσό σύνταξης, απεβίωσε μετά την 13/5/2016. Τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη ποσού 262,70 ευρώ μέχρι 
την έκδοση της οριστικής απόφασης (345,60 ευρώ μειωμένο κατά 48/200).

Σημειώνεται όμως ότι επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω 
γήρατος ενός νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι 
μικρότερη των 241,90 ευρώ. Ομοίως, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.