Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ- Αιτήσεις έως 31/8

Προσλήψεις ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ- Αιτήσεις έως 31/8

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού θα προσλάβει ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3 παρ.2 και 3 του Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), για το σχολικό έτος 2015-2016 για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕΔ.

 Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, σύμφωνα με την 26182/510 (ΦΕΚ 2178/Β΄/08-08-2014) Απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση oaed.gr από την Τρίτη 25 Αυγούστου 2015 (ώρα 6.00 το πρωί) και μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015 (12:00 το μεσημέρι).

alfavita.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.