Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις προσφυγικές δομές. Αυτές οι ειδικότητες θα διδάξουν

Προσλήψεις εκπαιδευτικών στις προσφυγικές δομές. Αυτές οι ειδικότητες θα διδάξουν

Την δημοσιευμένη απόφαση για την την ίδρυση, την οργάνωση, τη λειτουργία, τον συντονισμό και το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Δομών Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (εφεξής ΔΥΕΠ), καθώς και τα κριτήρια και τη διαδικασία στελέχωσης των εν λόγω δομών μπορείτε να τα δείτε εδώ.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στην απόφαση:

Στα Δημοτικά ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

3

Φυσική Αγωγή

3

ΤΠΕ

2

Αισθητική Αγωγή (Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή)

2

3. Στα Γυμνάσια ο χρόνος ανά διδακτικό αντικείμενο κατανέμεται ως ακολούθως:

Διδακτικό αντικείμενο/Μάθημα

Ώρες ανά εβδομάδα

Ελληνική Γλώσσα

6

Αγγλικά

4

Μαθηματικά

4

Φυσική Αγωγή

2

Πληροφορική

2

Πολιτισμός και Δραστηριότητες

2

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω οι ειδικότητες που θα διδάξουν στις δομές είναι δάσκαλοι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, αγγλικής, πληροφορικής, φυσικής αγωγής, καλλιτεχνικών, μουσικής και Θεάτρου

Πηγή: alfavita.gr

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.