Πρόσληψη τριών καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους Ορεστικού

Πρόσληψη τριών καθαριστριών σε σχολεία του Δήμου Άργους Ορεστικού

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Άργους Ορεστικού, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ανακοινώνει πως θα προβεί στην πρόσληψη δύο (2) καθαριστριών για το σχολικό έτος 2015-2016, με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) για τις  σχολικές μονάδες :

  • 2ο Νηπιαγωγείο ΄Αργους Ορεστικού
  • Δημοτικό Σχολείο Ασπροκκλησιάς
  • Γυμνάσιο Βογατσικού

Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 30/6/2016. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά πρόσληψης στα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής, στο Δήμο Άργους Ορεστικού, μέχρι την Δευτέρα 05/10/2015

Δικαιολογητικά:

1.Αίτηση

2.Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3.ΑΜΚΑ (φωτοαντίγραφο βεβαίωσης)

4.Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ (φωτοαντίγραφο)

5.Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος της εφορίας έτους 2015

6.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

7. Κάρτα ανεργίας – χρόνος ανεργίας

Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2467351319

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Ζέζος Τιμολέων

Leave a Reply

Your email address will not be published.