Πρόσκληση συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Καστοριάς

Πρόσκληση συμμετοχής στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του Δήμου Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη Χριστουγεννιάτικη αγορά που θα διεξαχθεί στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, από τις 10-12-2022 έως και τις 08-01-2023, να υποβάλλουν αίτηση έως και τις 6 Δεκεμβρίου 2022 (ώρα λήξης υποβολής αιτήσεων 15:00), προσκομίζοντας-αποστέλλοντας (ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά) τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών δραστηριοτήτων του Δήμου Καστοριάς (τηλ. 24673-51147/51149,) δια μέσου της υπηρεσίας πρωτοκόλλου του Δήμου (e-mail: vasiliou@kastoria.gov.gr).
Πέραν της καθορισμένης προθεσμίας δεν θα γίνεται δεκτή καμία αίτηση.
Περισσότερες πληροφορίες https://kastoria.gov.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.