Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Θεόδωρου Καρυπίδη προς τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για συμμετοχή τους στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κρίνοντας αναγκαία την ενεργή συμμετοχή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψηφίους αποτελεί το γεγονός να είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους των Δήμων της Περιφέρειας. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει δημόσια τουλάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο, εξετάζοντας τις δυνατότητες και τα προβλήματα της Περιφέρειας, καθώς επίσης γνωμοδοτεί με στόχο την επίλυση αυτών. Θέτουμε τα προβλήματα γενικότερου περιφερειακού ενδιαφέροντος σε ευρύτερο δημόσιο διάλογο στα πλαίσια της δημοκρατίας και της συναπόφασης, σεβόμενοι πάντα τη γνώμη των συμπολιτών μας. Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται από Δευτέρα 22-6-2015 έως Παρασκευή 26-6-2015 στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, είτε με φαξ στο 24610 52614, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@pdm.gov.gr. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπεριλάβουν τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, Τ.Κ., τηλέφωνο, φαξ, email). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πραγματοποιηθεί κλήρωση των ενδιαφερόμενων πολιτών, ώστε να οριστούν τα μέλη-πολίτες που θα μετέχουν στην Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης. Αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία ως ένα ζωντανό οργανισμό, που βιώνει τα προβλήματα και τα οφέλη που προκύπτουν.
 

kozan.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.