Δήμος Καστοριάς: 37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Δήμος Καστοριάς: 37η Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής

Σας παρακαλούμε την Παρασκευή  20  Νοεμβρίου  2015 και ώρα 11:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

1.      Αποδέσμευση πιστώσεων που έχουν διατεθεί με προηγούμενες αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.

2.      Κατάρτιση σχεδίου (7ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς έτους 2015.

3.      Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για τη λειτουργία του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου με τη διακριτική ονομασία «Η Λίμνη των Ευχών» στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς, του Δήμου Καστοριάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.