Προοδευτικός Σύλλογος Κυριών Καστοριάς: Γενική συνέλευση και εκλογές

Σύμφωνα με τα άρθρα 24 έως και 32 του καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο του Προοδευτικού Συλλόγου Κυριών Καστοριάς που εδρεύει στην Καστοριά , προσκαλεί όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη καθώς και όλες τις φίλες του συλλόγου , να λάβουν μέρος στις εργασίες της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα γίνει στις 18-10-2015, ημέρα Κυριακή, και ώρα 10:30 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της πόλης μας , όπου που θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου από 01-04-2012 μέχρι 18-10-2015 (άρθρο 29).Έγκριση και απαλλαγή των μελών του Δ.Σ από τα καθήκοντά τους.
  2. Εκλογή 3μελούς εφορευτικής επιτροπής (άρθρο 28).
  3. Εκλογές για την ανάδειξη 10μελούς Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρωματικών μελών καθώς και 3μελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 32).
  4. Τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού με συμπληρωματικό σκοπό του Σωματείου την «υγεία και ομορφιά της Γυναίκας».

Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις την ίδια ημέρα στις 12:00, στον ίδιο τόπο με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του σωματείου, σύμφωνα με το καταστατικό. Χρόνος έναρξης των αρχαιρεσιών ορίζεται το πέρας της Γενικής Συνέλευσης και λήξη αυτών στις 14:00

Καλούμε όλες τις γυναίκες του Νομού που ενδιαφέρονται για το πολιτιστικό και φιλανθρωπικό μας έργο να θέσουν υποψηφιότητα στην έναρξη της Γενικής Συνέλευσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published.