Δήμος Καστοριάς: Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Δήμος Καστοριάς: Προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου

Ο Δήμος Καστοριάς προκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, στο οποίο θα στεγαστεί το ΚΕΠ της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς.

 

Το μίσθιο θα πρέπει:

 • να είναι ισόγειο, εμβαδού 80,00 τ.μ. και πλέον
 • να βρίσκεται σε κεντρικό σημείο στο παλιό ιστορικό κέντρο της πόλης
 • να διαθέτει κεντρική θέρμανση, ηλεκτρολογική, υδραυλική και τηλεφωνική εγκατάσταση
 • οι χώροι του κτιρίου (εσωτερικοί και εξωτερικοί ) να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση για την εξασφάλιση προσβασιμότητας από ΑμεΑ
 • να διαθέτει δύο τουαλέτες, ανδρών – γυναικών και μία τουαλέτα για ΑμεΑ

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης μέχρι την 08-07-2015.

Κάθε ενδιαφερόμενος για να γίνει δεκτός στη διαδικασία πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλει στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Δήμου γραπτή πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που θα έχει συνταχθεί ως Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία θα δηλώνει την πρόθεσή του να προσφέρει για εκμίσθωση συγκεκριμένο ακίνητο ιδιοκτησίας του, υποβάλλοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Τίτλους ιδιοκτησίας ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής του.
 • Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από το αρμόδιο γραφείο δόμησης ή βεβαίωση νομιμοποίησης – τακτοποίησης του ακινήτου με βάση τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 ή άλλων σχετικών διατάξεων.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα ή χάρτη ή σκαρίφημα, θεωρημένα από ιδιώτη μηχανικό, στο οποίο θα προσδιορίζεται το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το ακίνητο.
 • Κάτοψη σε κλίμακα 1:50 του χώρου, σύμφωνη με τις προδιαγραφές Γ.Ο.Κ. με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης, στο οποίο να αναφέρεται το εμβαδόν του προσφερόμενου ακινήτου
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι θα καταθέσει πριν την υπογραφή της σύμβασης Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης εφόσον απαιτείται.

Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,  Τηλέφωνο 24673 51156 – 51157,  FAX 24670 24711).

 

 

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

 

Αγγελής Ανέστης

Leave a Reply

Your email address will not be published.