Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για 400 θέσεις αγροτικών γιατρών

Προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας για 400 θέσεις αγροτικών γιατρών

Από σήμερα Τρίτη ξεκινούν οι αιτήσεις για την κάλυψη 400 θέσεων για τους αγροτικούς γιατρούς σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Υγείας και αφορούν νησιωτικές ή άγονες ή προβληματικές περιοχές, καθώς και χαρακτηρισμένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου και οι ιατροί επί θητεία. Σημειώνεται πως οι υπόχρεοι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου προηγούνται των επί θητεία.

Σύμφωνα με την προκήρυξη, οι γιατροί που είχαν συμμετάσχει σε προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργείου Υγείας από το 2011, καταθέτουν αίτηση χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκτός κι αν τα δικαιολογητικά ήταν ελλιπή, τα οποία και συμπληρώνουν.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι η σαφής αναφορά στην προκήρυξη ή πρόσκληση ενδιαφέροντος που είχε λάβει μέρος ο υποψήφιος (στην οποία και είχε καταθέσει όλα τα δικαιολογητικά), καθώς και σε ποια κατηγορία ιατρών (υπόχρεων ή επί θητεία) έχει συμμετάσχει. Σε διαφορετική περίπτωση ο υποψήφιος ιατρός υποχρεούται να καταθέσει εκ νέου όλα τα δικαιολογητικά.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 6η Ιουνίου και καταληκτική ημερομηνία είναι η 19η Ιουνίου.

Δείτε την προκήρυξη και αναλυτικά τις θέσεις εργασίας (εδώ).

Πηγή: cnn.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.