Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα «τρέξουν» μέχρι τέλος του 2016

Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που θα «τρέξουν» μέχρι τέλος του 2016

Υψηλά ποσοστά εξειδίκευσης των δράσεών του εμφανίζει το νέο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 στην πρώτη περίοδο υλοποίησής του, ενώ οι εκδοθείσες προσκλήσεις και οι εντάξεις καλύπτουν ένα ικανοποιητικό ποσοστό των διαθέσιμων πόρων.
Η εξειδίκευση αυτή είναι ικανοποιητική σε επίπεδο Ευρώπης και όχι μόνο σε επίπεδο χώρας. Τα παραπάνω ανέφερε η εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Παναγιώτη Κορκολή, Μαρία Κωστοπούλου, μιλώντας στη σημερινή συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας.

«Συνολικά η εξειδίκευση σε επίπεδο ΕΣΠΑ ανέρχεται σε 67,3%, σε 69,4% για τα τομεακά και σε 62,6% για τα περιφερειακά προγράμματα. Οι προσκλήσεις βρίσκονται σε 36,6% σε επίπεδο ΕΣΠΑ, 33,8% και 42,1% αντίστοιχα για τα τομεακά και τα περιφερειακά προγράμματα. Οι εντάξεις διαμορφώνονται σε ποσοστό 16,6% σε επίπεδο ΕΣΠΑ, 14,4% για τα τομεακά και 21,6% για τα περιφερειακά. Οι νομικές δεσμεύσεις κινούνται στο 9,1% συνολικά σε επίπεδο ΕΣΠΑ, 8,9% για τα τομεακά και 9,7% για τα περιφερειακά και τέλος οι δαπάνες βρίσκονται στο 2,5% συνολικά, 2,3% για τα τομεακά και 2,7% για τα περιφερειακά. Εν τούτοις, η Ελλάδα ήταν μια από τις πέντε χώρες σε επίπεδο ΕΕ που δηλώσαν δαπάνες και το πρόγραμμα Kεντρικής Mακεδονίας ήταν ένα από τα ελάχιστα προγράμματα που σε επίπεδο Ευρώπης έχουν δηλώσει δαπάνες μέχρι σήμερα» επισήμανε χαρακτηριστικά η κ. Κωστοπούλου.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις δαπανών και τους στόχους του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 γνωστοποίησε ότι ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα αφορά την πρόβλεψη δαπανών για την κάλυψη, έως το τέλος του χρόνου, της προκαταβολής που έχει, κατ΄εξαίρεση, λάβει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τα θέματα ρευστότητας και οικονομικής κρίσης. «Θα πρέπει να καλύψει μέχρι το τέλος του έτους την προκαταβολή που έχει πάρει η χώρα στο σύνολό της» είπε και διευκρίνισε ότι η Ελλάδα έχει πάρει έκτακτη προκαταβολή 7%, μεγαλύτερη δηλαδή σε σχέση με άλλες χώρες και σε επίπεδο ΕΣΠΑ το συνολικό ποσό της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης ανέρχεται σε 994 εκ. ευρώ σε όρους κοινοτικής συνδρομής.

«Επισημαίνεται ότι το ποσό αυτό θα πρέπει κατ΄ελάχιστον να καλυφθεί από τις αιτήσεις πληρωμής που θα έχουν υποβληθεί μέχρι το τέλος του έτους. Σε διαφορετική περίπτωση, η Ελλάδα υποχρεώνεται να επιστρέψει στην Επιτροπή το σύνολο του ποσού της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης που καταβλήθηκε στο εν λόγω ταμείο και στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό» τόνισε με έμφαση. Εξάλλου, η κ. Κωστοπούλου είπε ότι οι πόροι που δόθηκαν στην Ελλάδα στον συνολικό προϋπολογισμό του ΕΣΠΑ, υπολογίστηκαν με βάση το περιφερειακό ΑΕΠ της προηγούμενης περιόδου 2007 – 2009, ενώ η κατανομή των πόρων έγινε το 2013. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα κατά τον υπολογισμό των πόρων να μην έχουν ληφθεί υπόψη οι συνέπειες της οικονομικής κρίσης και η Ελλάδα να αδικηθεί κατά την κατανομή αυτή με έλλειψη σημαντικών πόρων. Ωστόσο, με την διαπραγμάτευση που έγινε κατά την αναθεώρηση του 2016 προβλέπεται η κατανομή ενός ποσού σε χώρες που έχουν πληγεί από την κρίση.

Έτσι η αναθεώρηση αυτή οδήγησε στην αύξηση των διαθέσιμων πόρων για την Ελλάδα κατά 970.757.000 ευρώ για την περίοδο 2017 – 2020. Αναφερόμενη στην ενεργοποίηση της χρηματοδότησης δράσεων η εκπρόσωπος του γγ Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σημείωσε ότι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα και στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει -και προβλέπεται να γίνουν- προσκλήσεις ενώ έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα Καινοτομία» τέσσερις προκηρύξεις δράσεων που απευθύνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα φυσικά πρόσωπα. Μέσω αυτών των δράσεων θα ενισχυθούν περίπου 2.000 πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, περίπου 1.300 νεοφυείς επιχειρήσεις, 1.650 υφιστάμενες τουριστικές επιχειρήσεις και 2.060 υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

Επίσης, θα διατεθούν σε προσεχές διάστημα 30 εκατομμύρια για την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.

Όσον αφορά τις μελλοντικές προσκλήσεις, έως το τέλος του 2016 προβλέπεται να εκδοθούν οι παρακάτω προκηρύξεις:

-ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δεύτερος κύκλος), με συνολικό προϋπολογισμό 50 εκ. ευρώ,

-αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων με την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, (δεύτερος κύκλος), με προϋπολογισμό 140 εκ. ευρώ,

-νεοφυής επιχειρηματικότητα (δεύτερος κύκλος), με προϋπολογισμό 48 εκ. ευρώ, -αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου μεγέθους, προϋπολογισμού 70 εκ. ευρώ,

-ανάπτυξη clusters και άλλων δομών ενεργούς στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία εγχώριων αλυσίδων αξίας στους στρατηγικούς κυρίως τομείς, με προϋπολογισμό 45 εκ. ευρώ,

-ενίσχυση συμπράξεων επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την προαγωγή των επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκ. ευρώ,

-ενίσχυση της ευρωπαϊκής έδρας τεχνολογίας και συνεργασίας. Αφορά τις δράσεις εκείνες που θα επιχορηγηθούν από τους ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς σε κοινές προκηρύξεις υποβολής προτάσεων των ευρωπαϊκών δικτύων έρευνας, με προϋπολογισμό 16 εκ. ευρώ,

-το “εξοικονομώ κατ΄ οίκον 2”, με συνολικό προϋπολογισμό 245 εκ. ευρώ,

-δημιουργία επιχειρηματικών πάρκων τοπικής εμβέλειας για τη μεταποίηση και την εφοδιαστική αλυσίδα, με συνολικό προϋπολογισμό 40 εκ. ευρώ, -ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας για την αξιοποίηση υγρών, στερεών και αερίων αποβλήτων, με συνολικό προϋπολογισμό 30 εκ. ευρώ και

-ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκτασης υφιστάμενων, με προϋπολογισμό 200 εκ. ευρώ.

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.