Ξανά πρωταθλητής στην ανεργία η Δυτική Μακεδονία με 28,7%

Το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 24,2% τον Φεβρουάριο έναντι 24,4% τον Ιανουάριο και 25,8% τον Φεβρουάριο του 2015 σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Γεωγραφικά, τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας καταγράφουν η Ήπειρος-Δυτική Μακεδονία με 28,7% τον Φεβρουάριο 2016 από 26,5% τον Φεβρουάριο 2015, η Θεσσαλία-Στερεά Ελλάδα με 27,6% από 26,5% και η Κρήτη με 26,9% από 24,5%. Ακολουθούν, η Μακεδονία-Θράκη με 25,2% από 26,3%, η Αττική με23,5% από 26,6%, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι με 23% από 25,6% και το Αιγαίο σε 13,1% από 16,8%.

Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο στις γυναίκες αφού ανήλθε σε 28,7% τον Φεβρουάριο του 2016 έναντι 29,8% τον Φεβρουάριο του 2015. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ανήλθε σε 20,6% έναντι 22,6% τον Φεβρουάριο του 2015.

Το σύνολο των απασχολουµένων, κατά τον Φεβρουάριο του 2016, εκτιµάται ότι ανήλθε σε 3.625.262 άτοµα ενώ οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.158.731 άτοµα. Ο οικονοµικά µη ενεργός πληθυσµός ανήλθε σε 3.277.146 άτοµα.

Οι απασχολούµενοι αυξήθηκαν κατά 2,4% στα 86.015 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2015 και
κατά 10.692 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2016, σημειώνοντας αύξηση 0,3%.

Οι άνεργοι µειώθηκαν κατά 70.220 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2015, εμφανίζοντας µείωση 5,7%, και κατά 7.524 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2016, παρουσιάζοντας µείωση 0,6%.

Οι οικονοµικά µη ενεργοί, δηλαδή τα άτοµα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, µειώθηκαν κατά 1,7% στα 56.587 άτοµα σε σχέση µε τον Φεβρουάριο του 2015 και κατά 6.353 άτοµα σε σχέση µε τον Ιανουάριο του 2016, εμφανίζοντας µείωση 0,2%.

Το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας καταγράφεται στις ηλικίες 15- 24 ετών αφού ανήλθε σε 51,4% τον Φεβρουάριο 2016 από 51,8% τον Φεβρουάριο 2015 και ακολουθούν οι ηλικίες 25-34 ετών αφού το ποσοστό ανεργίας ανήλθε σε 31,6% από 32,9% τον Φεβρουάριο του 2015. Στις ηλικίες 35-44 ετών, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώνεται σε 21,4% από 22,4% τον Φεβρουάριο του 2015, στις ηλικίες 45-54 ετών σε 19,6% από 20,9% και σε ηλικίες 55-64 ετών σε 19,3% από 18,2%. Τα ποσοστά ανεργίας στην ηλικιακή κατηγορία από 65-74 ετών διαμορφώθηκε σε 12% από 10,4%.

Leave a Reply

Your email address will not be published.