Πόσα και πώς θα πληρώσουν τα «μπλοκάκια»-Εκπλήξεις κρύβουν τα ειδοποιητήρια

Πόσα και πώς θα πληρώσουν τα «μπλοκάκια»-Εκπλήξεις κρύβουν τα ειδοποιητήρια

Με βάση το καθαρό εισόδημα του 2015 και τα ποσοστά εισφορών που ισχύουν για ασφαλισμένους σε πρ. ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ θα πληρώσουν εισφορές για τους πρώτους δύο μήνες του 2017 όλα τα «μπλοκάκια», ανεξάρτητα από το πλήθος των εργοδοτών τους. Κι αυτό επειδή η πρώτη ΑΠΔ για το 2017 υποβάλλεται τέλη Φεβρουαρίου, ενώ και οι υπηρεσίες δεν είναι ακόμη πλήρως έτοιμες για την εφαρμογή της διαδικασίας του επιμερισμού.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Έθνος, αφού υποβληθεί η πρώτη ΑΠΔ θα ακολουθήσουν συμψηφισμοί και επιμερισμός των εισφορών ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο. «Ραβασάκι» του ΕΦΚΑ (Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης) θα λάβουν όλοι όσοι ασκούν ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και όσοι εξαιρούνταν από την ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, όπως για παράδειγμα οι «νέοι» μετά το 1993 ασφαλισμένοι που είναι μισθωτοί και διατηρούν παράλληλα δελτίο παροχής υπηρεσιών.

Αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Οργανισμού. Προσοχή, καθώς η υποχρέωση της πληρωμής εισφορών με το νέο καθεστώς για το 2017 γεννάται εφόσον υπάρχει ενεργό μπλοκάκι ή ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2017 και μετά. Οσοι σήμερα δεν είναι ενεργοί, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών.

Σήμερα ή το αργότερο εντός των επόμενων 24ώρων ξεκινά η σταδιακή αποστολή των ειδοποιητηρίων σε 1,4 εκατομμύριο ασφαλισμένους ελεύθερους επαγγελματίες (ΟΑΕΕ), αυτοαπασχολούμενους (ΕΤΑΑ) και αγρότες (ΟΓΑ).

Το κάθε ειδοποιητήριο περιέχει δύο ίδια ποσά: τις εισφορές Ιανουαρίου που είναι πληρωτέες μέχρι τέλη Φεβρουαρίου και τις εισφορές Φεβρουαρίου που είναι πληρωτέες μέχρι τέλη Μαρτίου. Οι εισφορές θα πληρώνονται εφεξής κάθε μήνα.

Προσοχή, καθώς σε αυτά τα πρώτα ειδοποιητήρια δεν περιέχονται εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ/πρόνοιας για όσους έχουν υποχρέωση ασφάλισης στους εν λόγω κλάδους. Στο μέλλον οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών για το ΕΤΕΑΕΠ θα συνεισπράττονται, πιθανότατα με τα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, αλλά προς το παρόν οι υπόχρεοι των πρ. ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΟΓΑ θα πληρώσουν μόνο εισφορές για κύρια σύνταξη και Υγεία (επίσης 10 ευρώ για ανεργία και 2 ευρώ για Στέγη Υγειονομικών, όπου προβλέπεται). Τα ειδοποιητήρια που περιλαμβάνουν και τον 25ψήφιο κωδικό για την πληρωμή τους θα είναι διαθέσιμα -εκτός απροόπτου- και στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ.

Εκπτώσεις στην εισφορά

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται η πολυσέλιδη εγκύκλιος για την παράλληλη ασφάλιση, η οποία αντιμετωπίζει και το εξής πρόβλημα: ασφαλισμένοι σε ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ παράλληλα (π.χ. γιατρός ή μηχανικός που διατηρεί και μια επιχείρηση) δικαιούνται εκπτώσεις στην εισφορά μόνο για το εισόδημα που προέρχεται από ασφαλιστέα δραστηριότητα του ΕΤΑΑ. Επειδή όμως αυτές οι δύο πηγές εισοδήματος δεν διαχωρίζονται από τη ΓΓΔΕ, προσωρινώς θα διαιρείται το εισόδημα διά δύο και η έκπτωση θα υπολογίζεται στο ένα τμήμα. Οπως λένε στελέχη του υπουργείου Εργασίας, από φέτος οι φορολογικές δηλώσεις θα είναι πολύ διαφορετικές και οι κωδικοί τους προσαρμόζονται στο νέο Ασφαλιστικό…

Ζήτημα αναμένεται να ανακύψει με όσους πληρώνονται με τίτλους κτήσης (αποδείξεις δαπάνης), καθώς συνήθως εκφεύγουν της ασφάλισης και δεν υπάρχουν στα μητρώα του ΟΑΕΕ. Αυτή η μερίδα των εργαζομένων είναι πιθανό να «ξεφύγει» από τα πρώτα ειδοποιητήρια του ΕΦΚΑ, αλλά θα «συλληφθεί» αργότερα μέσω της συνένωσης των στοιχείων της ΓΓΔΕ και του ΕΦΚΑ.

eisfores

Οι ασφαλισμένοι έχουν πλέον δυνατότητα μερικής καταβολής των εισφορών. Αν το πράξουν αυτό θα τοκίζεται μόνο το τμήμα που δεν πλήρωσαν. Μισθωτοί και «μπλοκάκια» που εργάζονται φέτος σε 1-2 εργοδότες -και αντιμετωπίζονται ως μισθωτοί, αρκεί να διατηρούν πάγια, αποκλειστική και διαρκή συνεργασία και όχι ευκαιριακή με τους 1-2 εργοδότες- πληρώνουν με βάση το εισόδημα που έχουν φέτος κάθε μήνα. Εάν μέσα στο έτος ο ασφαλισμένος απασχοληθεί και σε 3ο εργοδότη, χάνει το δικαίωμα της καταβολής εισφορών ως μισθωτός και έχει υποχρέωση γνωστοποίησης της μεταβολής στον ΕΦΚΑ.

Το ίδιο συμβαίνει και αν παύσει η παροχή υπηρεσιών με ΔΠΥ. Αντίθετα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και «μπλοκάκια» με 3 εργοδότες και πάνω πληρώνουν με βάση το εισόδημα του 2016 και κατ’ αρχάς του 2015, που είναι ήδη εκκαθαρισμένο.

Πηγή: Έθνος

Leave a Reply

Your email address will not be published.