Ποιοι επιστρέφουν μόνο το 21,25% της Επιστρεπτέας

Ποιοι επιστρέφουν μόνο το 21,25% της Επιστρεπτέας

Όποιος μπορεί να πληρώσει τοις μετρητοίς πριν αλλάξει ο χρόνος, κερδίζει ακόμα περισσότερο από την Επιστρεπτέα και θα μπορέσει να περιορίσει το δάνειο μόνο στο 21,25% – 42,5% του ποσού που έλαβε, ενώ το υπόλοιπο να γίνει επιδότηση, ανάλογα με την πτώση τζίρου που είχε. Αυτό προκύπτει από όσα ανακοινώθηκαν από τον Πρωθυπουργό για τις Επιστρεπτέες Προκαταβολές που μοίρασαν πάνω από 8 δισ. ευρώ σε 550.000 επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε οριζόντιο νέο κούρεμα στο ποσοστό που πρέπει να επιστραφεί στα κρατικά ταμεία, ευνοώντας κυρίως όσους εντάχθηκαν στους 3 πρώτους κύκλους και δεν είχαν σημαντική πτώση τζίρου (γιατί στους 3 πρώτους κύκλους το ποσό ήταν κατά βάση δάνειο και όχι επιδότηση). Στο εν λόγω κούρεμα – που φτάνει από το 50% έως το 75% του ποσού που έλαβαν – προστίθεται και η έκπτωση 15% για εφάπαξ καταβολή επί του ποσού επιστροφής.

Παράδειγμα

Δηλαδή, αν κάποιος ανήκει στην κατηγορία όσων είχαν πτώση τζίρου χαμηλότερη του 30% ή και άνοδο τζίρου, θα πρέπει για κάθε 100 ευρώ που έλαβε, να επιστρέψει στο κράτος στα 50 ευρώ. Μπορεί να επιλέξει να τα επιστρέψει σε 60 δόσεις ή να καταβάλει έως την 31η Δεκεμβρίου όλο το ποσό των 50 ευρώ με έκπτωση 15% (έκπτωση 7,5 ευρώ). Δηλαδή από τα 100 ευρώ θα δώσει πίσω τα 42,5 ευρώ.

Αν πάλι ανήκει στην κατηγορία των μεγάλων χαμένων που βίωσαν πτώση τζίρου άνω του 70%, τότε θα πρέπει να επιστρέψει στο κράτος για κάθε 100 ευρώ που έλαβε τα 25 ευρώ. Και πάλι, αν βρει τρόπο να πληρώσει τοις μετρητοίς, τότε με την έκπτωση του 15% δεν θα επιστρέψει 25 αλλά 21,5 ευρώ.

Οι αλλαγές

Αναλυτικά, με βάση τις ανακοινώσεις, μειώνεται το ποσοστό επιστροφής όλων των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, ανάλογα με την πτώση των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης. Εφόσον βεβαίως έχει τηρηθεί η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας.

Για τις «παλαιές» επιχειρήσεις, που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 επιστρέφεται:

*το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, άνω του 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

*το εν τρίτο (33,3%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019, μεταξύ 30% και 70% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων.

*για τις υπόλοιπες επιχειρήσει το 50%.

Για τις νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή είχαν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019 επιστρέφεται το εν τέταρτο (25%), εφόσον έχουν πτώση ακαθάριστων εσόδων το 2020, σε σχέση με το 2019 (εφόσον είχαν καταγράψει θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019), άνω του 30% και καταγράφουν ζημίες προ φόρων. Αλλιώς επιστρέφεται το εν τρίτο (33,3%).

Γενικά η κυβέρνηση υπολογίζει πως τo 28% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τέταρτο (25%), το 39% των επιχειρήσεων θα επιστρέψουν το εν τρίτο (33,3%) και το 33% θα επιστρέψουν το 50%.

Μέχρι σήμερα, στις Επιστρεπτέες 1 έως 3 επιστρεφόταν από 50% έως και 100%, ανάλογα με την πτώση τζίρου, ενώ για όλες τις επιχειρήσεις στις Επιστρεπτέες 4 έως 7 επιστρεφόταν το 50%.

Η έκπτωση 15% ισχύει σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού προς επιστροφή έως 31 Δεκεμβρίου 2021. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό καταβάλλεται σε 60 δόσεις από τον Ιανουάριο 2022.

 

Πηγή:

Leave a Reply

Your email address will not be published.