Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola Co στην Ελλάδα;

Ποια είναι η προστιθέμενη αξία της Coca-Cola Τρία Έψιλον και της Coca-Cola Co στην Ελλάδα;

Το κοινωνικο-οικονομικό αποτύπωμα της The Coca-Cola Company και της Coca-Cola Τρία Έψιλον στην Ελλάδα παρουσίασε μελέτη της ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας Stweard Redqueen. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η συνολική δραστηριότητα της Coca-Cola δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους €924 εκατ. (0,5% του ΑΕΠ) , ενώ κάθε €1 προστιθέμενης αξίας συνεισφέρει ακόμη €7 στην ελληνική οικονομία.

Ακολουθώντας τη βραβευμένη με Νόμπελ μεθοδολογία του μοντέλου «εισροών-εκροών», η μελέτη αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα που προκύπτει στη χώρα από όλα τα στάδια της δραστηριότητας: από την παραγωγή, συσκευασία, διακίνηση (τοπικοί παραγωγοί και προμηθευτές για πρώτες ύλες και υπηρεσίες), μέχρι την προώθηση και την τελική διάθεση των προϊόντων (χονδρεμπόριο και λιανεμπόριο).

Σε όλους τους τομείς υποστηρίζονται εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και θέσεις εργασίας. Υπολογίζεται έτσι η προστιθέμενη οικονομική αξία, δηλαδή το σύνολο των εσόδων που εισπράττουν τα νοικοκυριά (από τις αμοιβές εργαζομένων και προμηθευτών), οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (με τη μορφή κερδών και αποταμιευμένου κεφαλαίου) και το Κράτος (μέσω των φορολογικών εισφορών), αλλά και η συμβολή στην απασχόληση, δηλαδή οι θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης (full-time equivalents – FTE) που υποστηρίζονται σε κάθε επιμέρους στάδιο.

Στη μελέτη συνυπολογίστηκε η δραστηριότητα των εταιρειών ΤΣΑΚΙΡΗΣ ABEE και Coca-Cola HBC Μ.Ε.Π.Ε., τοπικών θυγατρικών του Ομίλου Coca-Cola HBC AG (Coca-Cola HBC).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης που παρουσιάστηκαν από τον καθηγητή Kapstein, η συνολική προστιθέμενη αξία της δραστηριότητας ανέρχεται σε €924 εκατ. (ποσό που ισοδυναμεί με το 0,5% του ΑΕΠ), δηλαδή για κάθε €1 άμεσης προστιθέμενης αξίας, δημιουργούνται €7 στην ελληνική οικονομία. Οι άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται ανέρχονται σε 21.300, ενώ για κάθε άμεση θέση εργασίας υποστηρίζονται άλλες 11 έμμεσες θέσεις στην ελληνική οικονομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης για την οικονομική συμβολή και την προστιθέμενη αξία που δημιουργείται για τον κλάδο, τους πελάτες και συνεργάτες, τους προμηθευτές και συνολικά για την εθνική οικονομία, η δραστηριότητα της Coca-Cola Τρία Έψιλον και The Coca-Cola Company στην Ελλάδα:

Έχει τη μεγαλύτερη συμβολή στην απασχόληση και στον κύκλο εργασιών του κλάδου των αναψυκτικών στην Ελλάδα: με 1.844 εργαζόμενους στις πωλήσεις, στις παραγωγικές μονάδες και σε διοικητικές θέσεις, απασχολεί σχεδόν τον 1 στους 2 εργαζομένους του κλάδου και συνεισφέρει με 54,6% στον κύκλο εργασιών του κλάδου μη αλκοολούχων ποτών στην Ελλάδα.

Υποστηρίζει συνολικά €462 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη, από τα οποία τα €241 εκατ. αφορούν στους άμεσους συνεργάτες στην αγορά.

Ενισχύει την ελληνική επιχειρηματικότητα και την τοπική παραγωγή, υποστηρίζοντας σημαντική προστιθέμενη αξία στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, τον κλάδο των υπηρεσιών, αλλά και στα τελικά σημεία πώλησης, δηλαδή στις επιχειρήσεις που διαθέτουν τα προϊόντα στους καταναλωτές. Το λιανεμπόριο και οι επιχειρήσεις εστίασης HO.RE.CA (hotels, restaurants, catering) είναι οι κλάδοι που ωφελούνται περισσότερο από αυτήν τη δραστηριότητα, με €72 και €169 εκατ. προστιθέμενη αξία αντίστοιχα.

Η συνεργασία με τοπικούς προμηθευτές υποστηρίζει €140 εκατ. σε εισοδήματα, φορολογικά έσοδα και κέρδη (0,08% του ΑΕΠ), από τα οποία τα €99 εκατ. αφορούν σε άμεσους προμηθευτές (0,06% του ΑΕΠ).

Αποδίδει το 1% του συνόλου των φορολογικών εσόδων του ελληνικού κράτους, που προκύπτει από άμεσους και έμμεσους φόρους. Το ποσοστό αυτό αντιστοιχεί στο 44% της συνολικής συμβολής στην ελληνική οικονομία.

Υποστηρίζει συνολικά 21.300 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας (το 0,6% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα). Το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει πλήρως ή μερικώς 54.000 ανθρώπους. Από τις συνολικές θέσεις εργασίας που υποστηρίζονται, 17.200 αναλογούν στο χονδρεμπόριο, το λιανεμπόριο και τις επιχειρήσεις εστίασης (0,5% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα και 80% της συνολικής απασχόλησης που υποστηρίζεται από τη δραστηριότητα).

Μια ενδιαφέρουσα παράμετρος της έρευνας αφορά στην ανάλυση της αξίας που δημιουργείται από την εγχώρια παραγωγή των προϊόντων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι μέρος της προηγούμενης αξίας θα υπήρχε ακόμη και χωρίς την τοπική παραγωγή, τα μεγέθη που αντιστοιχούν αποκλειστικά στην παραγωγή των προϊόντων στην Ελλάδα, είναι:

Προστιθέμενη αξία €79 εκατ., ανάλογη με το 0,04% του ΑΕΠ
1.528 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 753 θέσεις εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία μεταποίησης, σχετικά με την προμήθεια ζάχαρης, φρούτων, κουτιών αλουμινίου, γυάλινων μπουκαλιών, κ.α., 352 θέσεις στις παραγωγικές μονάδες, 264 θέσεις στον γεωργικό τομέα, σε παραγωγούς πατάτας και έμμεσες θέσεις εργασίας σε παραγωγούς ζάχαρης και φρούτων.

Η Steward Redqueen είναι συμβουλευτική εταιρεία στρατηγικής με γραφεία στο Άμστερνταμ, τη Βαρκελώνη και τη Νέα Υόρκη. Από το 2006 έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 100 μελέτες κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος για πολυεθνικές εξορυκτικές εταιρείες, οργανισμούς αναπτυξιακής χρηματοδότησης, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, τράπεζες και οργανισμούς αναψυχής, αλλά και για τον δημόσιο τομέα στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική και στη Νότιο Αμερική.

Ο Ethan B. Kapstein είναι επισκέπτης καθηγητής στη Σχολή Woodrow Wilson του Πανεπιστημίου του Princeton και Ανώτερος Σύμβουλος επί των Οικονομικών στο Αμερικανικό Ινστιτούτο για την Ειρήνη, ενώ υπηρετεί ακόμη ως Γενικός Διευθυντής Έρευνας στο Ινστιτούτο Διεθνούς Ηγεσίας McCain. Με την Steward Redqueen ο καθηγητής Kapstein συνεργάζεται στις μελέτες οικονομικού αποτυπώματος. Επιπλέον, στη μελέτη συμμετείχαν οι Teodora Nenova, MSc, και Sabine Dankbaar, MA, που εργάζονται ως σύμβουλοι της Steward Redqueen και έχουν συμμετάσχει στην εκπόνηση μελετών κοινωνικο-οικονομικού αποτυπώματος για πολλές εταιρείες και οργανισμούς.

ffd

 

Πηγή: huffingtonpost.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.