Πληρώνεται αύριο το πιλοτικό Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Πληρώνεται αύριο το πιλοτικό Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Στην έγκριση πίστωσης της πληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2017 για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προχώρησε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα σύμφωνα με απόφαση εγκρίθηκε η μεταφορά πίστωσης ύψους δώδεκα εκατομμυρίων εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα πέντε ευρώ και εβδομήντα λεπτών (€ 12.182.555,70), ΚΑΕ 2764 οικ. έτους 2017, προκειμένου να προχωρήσει στην καταβολή της πληρωμής μηνός Ιανουαρίου 2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στις 48.160 (σαράντα οκτώ χιλιάδες εκατόν εξήντα ) Valeur πίστωσης: 09/02/2017, στους δικαιούχους: 10/02/2017).

Έτσι αύριο το απόγευμα θα δούν τα χρήματα οι δικαιούχοι στο λογαριασμό τους ενώ να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα το απόγευμα θα πιστωθεί η κάρτα σίτισης

Πηγή: www.dikaiologitika.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.