Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Πληροφορίες για την εγγραφή των εισαγομένων αθλητών σε ΑΕΙ και ΤΕΙ

Η  Επιτροπή  Επιλογής  Αθλητών, έτους  2016, ολοκλήρωσε τον έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις και κατάρτισε πίνακες εισαγομένων αθλητών στα ΤΕΦΑΑ και τα λοιπά τμήματα των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. 

Οι  εν  λόγω  πίνακες  κυρώθηκαν  από  τον Υπουργό  Παιδείας,  Έρευνας και  Θρησκευμάτωνκαι αντίγραφα αυτών μαζί με τα δικαιολογητικά των εισαγομένων αθλητών θα διαβιβαστούν στις οικείες σχολές ή τμήματα εισαγωγής τους.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε στην εγγραφή τους, με βάση τα αποτελέσματα και την υπουργική απόφαση κύρωσης πινάκων 2016 που θα λάβετε ηλεκτρονικά από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Οι αθλητές που εισήχθησαν στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ οφείλουν να προσκομίσουν στη Γραμματεία της σχολής ή του τμήματος εισαγωγής τους από Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2016 έως και Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 τα σχετικά δικαιολογητικά.

Συγκεκριμένα τα εξής:

α) Αίτηση εγγραφής.

β) Φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι σε άλλη σχολή ή τμήμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

δ) Έξι (6) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Οι εισαγόμενοι αθλητές κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή πρέπει να έχουν μαζί τους το δελτίο τηςαστυνομικήςτους ταυτότητας ή άλλο δημόσιο έγγραφοαπό το οποίο να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

Πηγή: http://www.dikaiologitika.gr/

Leave a Reply

Your email address will not be published.