Πίνακες αναπληρωτών και δηλώσεις περιοχών. Έρχεται άμεσα εγκύκλιος

Πίνακες αναπληρωτών και δηλώσεις περιοχών. Έρχεται άμεσα εγκύκλιος

Το χρονοδιάγραμμα για δηλώσεις περιοχών και ανάρτηση των οριστικών πινάκων

Πίνακες αναπληρωτών και προσλήψεις

Εντός της εβδομάδας ετοιμάζουν στο Υπουργείο Παιδείας την νέα εγκύκλιο με βάση την οποία οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που έχουν ενταχθεί στους πίνακες, να δηλώσουν περιοχές.

Τις επόμενες ημέρες θα αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες με τα ονόματα των αναπληρωτών ενώ μετά από τις 15 Αυγούστου θα πραγματοποιηθούν οι δηλώσεις περιοχών.

Έως τώρα έχουν αναρτηθεί οριστικοί πίνακες μόνο για τους εκπαιδευτικούς του μειονοτικού προγράμματος.

Εδώ να τονίσουμε πως ο προγραμματισμός του Υπουργείου Παιδείας ήταν να αναρτηθούν οι οριστικοί πίνακες έως τα τέλη Ιουλίου.

Πηγή: alfavita.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.