Διαβούλευση για την πεζοδρόμηση του παραλίμνιου πεζόδρομου

Διαβούλευση για την πεζοδρόμηση του παραλίμνιου πεζόδρομου

Ο Δήμος Καστοριάς, στο πλαίσιο του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006, καλεί σε δημόσια διαβούλευση τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και ομάδες πολιτών και πολίτες να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για το θέμα που αφορά την έκδοση κανονιστικής απόφασης για πεζοδρόμηση τμήματος του εσωτερικού παραλίμνιου δρόμου για την δημιουργία Αναψυχικής Διαδρομής.

Αποστολή παρατηρήσεων ή προτάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση: karagianidou@kastoriacity.gr ή στο fax: 24670 24711 (Γραφείο Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηλ. 24673 51156 και 2467351157).

Για να δείτε την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας πατήστε εδώ:

Πεζοδρόμηση τμήματος του Εσωτερικού Παραλίμνιου δρόμου για τη δημιουργία Αναψυχικής Διαδρομής

Leave a Reply

Your email address will not be published.