Μια επιπλέον ημέρα λειτουργίας της Τράπεζας Πειραιώς στη Μεσοποταμία

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει την ποιότητα στη ζωή τους και στις επαφές με υπηρεσίες και φορείς.

Έπειτα από τις μεθοδευμένες ενέργειες τόσο της ίδιας όσο και του Θεοφύλακτου Ζυμπίδη, ως Περιφερειακού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς, η Τράπεζα Πειραιώς αποφάσισε για την καλύτερη και ομαλότερη εξυπηρέτηση των πολιτών της περιοχής της Μεσοποταμίας να επεκτείνει τη λειτουργία του υποκαταστήματός της στη Μεσοποταμία κατά μία ημέρα ακόμη.

Το συγκεκριμένο υποκατάστημα θα λειτουργεί πλέον Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή.

Leave a Reply

Your email address will not be published.