Π.Ε. Καστοριάς: Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων και αθλητικών ενώσεων

Π.Ε. Καστοριάς: Υποχρεώσεις αθλητικών σωματείων και αθλητικών ενώσεων

Aπό τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται ότι :

Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Ν. 2725/99 και τις τροποποιήσεις του, κάθε Αθλητικό σωματείο, Αθλητική ένωση υποχρεούται κάθε οικονομικό έτος, να καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσίας της Περιφέρειας:

  1. Θεωρημένα αντίγραφα πρακτικών Γ.Σ. και Δ.Σ. τελευταίας εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προεδρείου του. (Γενικά: οι θεωρήσεις αντιγράφων πρακτικών γίνονται από τoν Πρόεδρο του Σωματείου ή τον νόμιμο αναπληρωτή του).
  2. Έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής η οποία υποβάλλεται & στη Γενική Συνέλευση.
  3. Θεωρημένο αντίγραφο πρακτικού τελευταίας ετήσιας απολογιστικής συνέλευσης παρελθόντος έτους (στην οποία η Γ.Σ. εγκρίνει τον απολογισμό και απαλλάσσει το Δ.Σ.).
  4. Απολογισμός παρελθόντος έτους.
  5. Προϋπολογισμός νέου έτους
  6. Τα καινούργια στοιχεία των προπονητών (ονοματεπώνυμο & άδεια άσκησης επαγγέλματος) αν και εφόσον έχουν αλλάξει.

Παρακαλούνται τα Αθλητικά σωματεία, Αθλητικές ενώσεις, του νομού  να καταθέσουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε Καστοριάς 2ος όροφος γραφείο 13 αρμόδιοι υπάλληλοι Ρεσίνη Σοφία & Παγούνη Νικόλαο έως Δευτέρα 29/02/2016.

Leave a Reply

Your email address will not be published.