ΠΕ Καστοριάς: Έγκριση Υπηρεσίας καθαρισμού Πρανών-Τάφρων-Τεχνικών και Οδοστρωμάτων

ΠΕ Καστοριάς: Έγκριση Υπηρεσίας καθαρισμού Πρανών-Τάφρων-Τεχνικών και Οδοστρωμάτων

Την έγκριση των όρων διακήρυξης  και διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την «Υπηρεσία καθαρισμού πρανών – τάφρων – τεχνικών και οδοστρωμάτων από βλάστηση – φερτά υλικά και κορήματα», προϋπ. 150.000,00€, ενέκρινε κατά τη συνεδρίαση στις 15 Φεβρουαρίου 2024, η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Με την συγκεκριμένη Παροχή Υπηρεσιών προβλέπεται να γίνουν εργασίες καθαρισμού των πρανών, τάφρων, ερεισμάτων, και τοίχων ανάσχεσης από φερτές ύλες κορήματα και, κατολισθήσεις, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς, για την απρόσκοπτη απορροή των όμβριων υδάτων εκτός του οδοστρώματος και τον καθαρισμό της οδού, προς βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Επίσης, περιλαμβάνεται ο καθαρισμός του οδοστρώματος των τάφρων και των τεχνικών, μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις – πλημμυρικά φαινόμενα κλπ), για την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς

Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών θα γίνει από κατάλληλο εκσκαφέα και φορτηγό, τα οποία θα πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που θα προκύπτουν, οπουδήποτε και οποτεδήποτε στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

Leave a Reply

Your email address will not be published.