ΠΕ Καστοριάς: Αποκατάσταση Στέγης Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς

ΠΕ Καστοριάς: Αποκατάσταση Στέγης Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς

Την έγκριση ένταξης του Έργου στο Πρόγραμμα Κεντριών Αυτοτελών Πόρων της Π.Ε. Καστοριάς, για το έργο : «Αποκατάσταση Στέγης Εμπορικού Επιμελητηρίου Καστοριάς», ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή της, στις 05 Δεκεμβρίου, η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν εισήγησης της Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 37.200 ευρώ (με ΦΠΑ), που περιλαμβάνει εργασίες, αποκατάστασης της στέγης του υφιστάμενου κτιρίου του  Εμπορικού  Επιμελητηρίου Καστοριάς ,της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς.

 

Προβλέπονται να γίνουν εργασίες:

α. Αποξήλωση- καθαίρεση  της παλαιάς  επικεράμωσης της στέγης και απομάκρυνσή της .

β. Τοποθέτηση  σανιδώματος από σκουρέτα  από ξυλεία ελάτης στον ήδη υπάρχοντα ξύλινο σκελετό της στέγης

γ. Τοποθέτηση ελαστομερούς  υδρατμοπερατής μεμβράνης.

δ.  Επιτεγίδωση της στέγης με πηχάκια

ε.  Επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου συνήθους χρώματος κλασικού κόκκινου.

στ.  Κατασκευή νέας στέγης πάνω από την απόληξη του κλιμακοστασίου και μηχανοστασίου που περιλαμβάνει την εργασία κατασκευής του ξύλινου σκελετού από ξυλεία ελάτης και την επικεράμωση με κεραμίδια μεσογειακού τύπου.

Η επίβλεψη του έργου θα γίνει από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

Η Περιφερειακή Αρχή προχωρά άμεσα  σε παρεμβάσεις που επείγουν και συμβάλλουν στην αντιμετώπιση προβλημάτων και στη δραστική μείωση της ενεργειακής δαπάνης των δημοσίων κτιρίων, έτσι ώστε να προκύψουν κτίρια με την μικρότερη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.