Ο απολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τομέα του Τουρισμού

Ο απολογισμός των δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο τομέα του Τουρισμού

Ο τουρισμός βασικός πυλώνας της εθνικής μας οικονομίας με σημαντική συμβολή στην διαμόρφωση του ΑΕΠ της χώρας, χαρακτηρίζεται από  ιδιαιτερότητα, πολυπλοκότητα και δυναμικότητα και ως οριζόντια δραστηριότητα του παραγωγικού ιστού της Ελλάδας φέρνει άμεσα έσοδα, δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει μετρήσιμα αποτελέσματα (ΣΕΤΕ “Η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία το 2014 – συνοπτική απεικόνιση βασικών μεγεθών” ΣΕΤΕ Intelligence, Ιούλιος 2015).

Κατά το 2015, το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας, Πολιτισμού, Τουρισμού σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού και τα Τμήματα Τουρισμού των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων προέβη σε μια σειρά δράσεων, με απώτερο σκοπό τον επανακαθορισμό της θέσης της Δυτικής Μακεδονίας στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και θα ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας παράλληλα ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής.

Η ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών” και απώτερο σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων υπό τον όρο πάντοτε της αειφορικής διαχείρισης, αποτελεί το περιεχόμενο του σχεδιασμού των δράσεων της ΠΔΜ.

Δράσεις που υπακούν στις προτεραιότητες που εισάγει ο εθνικός σχεδιασμός για την τουριστική ανάπτυξη και στοχεύουν στην αξιοποίηση των σημαντικών δυνατοτήτων της Δυτικής Μακεδονίας για ανάπτυξη θεματικών τουριστικών δραστηριοτήτων, όπως πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός, οικολογικός, αγροτουρισμός και στην αντιμετώπιση της μεγάλης καθίζησης της τοπικής τουριστικής οικονομίας. Ενδεικτικό της μεγάλης υποχώρησης του τουριστικού τομέα της ΠΔΜ αποτελεί ο δείκτης αφίξεων επισκεπτών κατά τα έτη 2013-2014, οι οποίες ήταν σημαντικά μειωμένες σε σχέση με προηγούμενα έτη. Παράλληλα οι αριθμοί αφίξεων των αλλοδαπών τουριστών στη Δυτική Μακεδονία είναι αποκαρδιωτικοί, καθώς για το έτος 2013 έχουν αναφερθεί 23.273 αλλοδαποί τουρίστες, ενώ για το 2014 ακόμη λιγότεροι, συνολικά 18.301. Την ίδια εικόνα παρουσιάζουν και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της ΠΔΜ.

1. Συμμετοχή σε εκθέσεις
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε εκθέσεις τουριστικού και αγροδιατροφικού ενδιαφέροντος προέκυψε ως αποτέλεσμα των συναντήσεων με τους άμεσα και έμμεσα εμπλεκόμενους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς του τουρισμού σε επίπεδο Περιφέρειας όλο το προηγούμενο διάστημα. Στις συναντήσεις αυτές συμφωνήθηκε η δραστηριοποίηση της ΠΔΜ στον κλάδο των εκθέσεων υπό τον όρο της ενιαίας παρουσίας και προβολής της ως τουριστικός προορισμός και με την ενεργή συμμετοχή όλων των επιμέρους δρώντων στον τουρισμό, με στόχους την ανάδειξη του προορισμού “Δυτική Μακεδονία” και την παροχή της δυνατότητας άμεσης προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στους ενδιαφερόμενους αγοραστές τουριστικών υπηρεσιών στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων.

1.1. Agro Quality Festival 2015
Στόχος: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εστιάζοντας στην προώθηση των ποιοτικών αγροδιατροφικών προϊόντων σε συνδυασμό με την τουριστική προβολή και την ανάδειξη της Δυτικής Μακεδονίας ως σημαντικού οινογαστρονομικού προορισμού, πρόκειται να συμμετάσχει στο 6ο Agro Quality Festival-Αγροτικά Ποιοτικά Προϊόντα και στις παράλληλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται το τριήμερο το τριήμερο 8, 9 και 10 Μαΐου, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).
Στην έκθεση αυτή η Περιφέρεια θα παρουσιάσει το «καλάθι» των δυτικομακεδονικών τοπικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ελκυστικής συσκευασίας, δικτυώνοντας τα προϊόντα του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με τον τουρισμό και την οινογαστρονομία.
Το «καλάθι» προϊόντων της Περιφέρειας μπορεί να περιλαμβάνει προϊόντα: πιστοποιημένα ΠΟΠ-ΠΓΕ, παραδοσιακά, πιστοποιημένα βιολογικά, γυναικείων συνεταιρισμών, εξαγωγικού προσανατολισμού, όπως και ιδιαίτερα προϊόντα που χαρακτηρίζουν τις περιοχές της Περιφέρειας μας και δημιουργούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Ημερομηνία: 08. – 10.05.2015
Τόπος: Αθήνα
Κόστος: 9.000 €
Αποτελέσματα: Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Φεστιβάλ είχε ως αποτέλεσμα:
Την έμπρακτη στήριξη των τοπικών παραγωγών, με τη δωρεάν φιλοξενία ικανού αριθμού παραγωγών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση, την ανάδειξη και προώθηση των ποιοτικών προϊόντων της δυτικομακεδονικής γης. Σημειώνεται ότι οι τοπικοί παραγωγοί υπό τις παρούσες συνθήκες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές δαπάνες προβολής των προϊόντων τους σε ανάλογες εκθέσεις.
Την εξασφάλιση παρουσίας του αγροτικού συνεταιρισμού Ιμέρων, όπου σε σχετικό διαγωνισμό ελαιολάδου αποκόμισε δύο διακρίσεις για το εξαιρετικό προϊόν του και εξασφάλισε σημαντική εμπορική προβολή και συμφωνίες.
Τη δημιουργία συνεργασιών μεταξύ των παραγωγών ποιοτικών προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας και επιχειρηματιών των κλάδων διατροφής και εστίασης από πολλές περιοχές της Ελλάδας αλλά και Ελλήνων εξαγωγέων.
Την ανάδειξη του πλούτου και της μοναδικής ποιότητας των προϊόντων της Δυτικομακεδονικής γης μέσα από ενέργειες γευσιγνωστικής προβολής που πραγματοποίησαν τα στελέχη της ΠΔΜ κατά τη διάρκεια του τριήμερου Φεστιβάλ.
Την ενίσχυση της αποφασιστικότητας της Περιφερειακής Αρχής για περεταίρω στήριξη των παραγωγικών δυνάμεων της Δυτικής Μακεδονίας με κάθε πρόσφορο μέσο και με τη συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων πλευρών.

1.2. Philoxenia 2015
Στόχος: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το μήνυμα «Ζήσε αλλιώς …, Νιώσε αλλιώς…» και στοχεύοντας στον επανακαθορισμό της θέσης της στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και θα ενσωματώνει την εικόνα της, διασφαλίζοντας ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής, προσπάθησε μέσω της συμμετοχής της στη PHILOXENIA 2015 να αφήσει το στίγμα της και να δημιουργήσει θετικές εντυπώσεις, οι οποίες θα μετουσιωθούν σε άμεσα και απτά αποτελέσματα.
Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με βάση τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φυσιογνωμία της περιοχής, σχεδιάζει την ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών” και απώτερο σκοπό την αύξηση της ελκυστικότητας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων υπό τον όρο πάντοτε της αειφορικής διαχείρισης.
Η παρουσίαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως ενός ενιαίου εναλλακτικού προορισμού (αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, βιομηχανικός, γαστρονομικός, φυσιολατρικός, κλπ.), προωθήθηκε και μέσα από την ανάδειξη των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων που διαθέτει (διασύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού, καλάθι προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας, συνεργατικά δίκτυα).
Για την ώθηση της τουριστικής κίνησης στην τρέχουσα περίοδο κλείστηκαν συγκεκριμένα ραντεβού με Hosted Buyers της διεθνούς έκθεσης, με στόχο να γίνουν οι αναγκαίες εμπορικές επαφές με τους επαγγελματίες του τουρισμού της Δυτικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία: 12. – 15.11.2015
Τόπος: Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ
Κόστος: 12.700 €
Αποτελέσματα:
Παρουσιάστηκε η ΠΔΜ στο ευρύ κοινό και στους επαγγελματίες που επισκέφθηκαν την έκθεση ως ενιαίος τουριστικός προορισμός με τη δωρεάν φιλοξενία στο περίπτερο πολλών Δήμων της Περιφέρειας καθώς και επαγγελματιών του τουρισμού.
Πραγματοποιήθηκαν Β2Β συναντήσεις και επαφές με εννέα (9) Hosted Buyers της έκθεσης τόσο των άμεσα εμπλεκομένων στον τουρισμό (ενώσεις ξενοδόχων, ένωση τουριστικών πρακτόρων) όσο και των στελεχών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την ενδυνάμωση της τουριστικής κίνησης στη βάση της παρουσίασης των δραστηριοτήτων στο χιόνι και των παραδοσιακών εθίμων της χειμερινής περιόδου.
Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αντίστοιχες αποστολές όμορων και μη Περιφερειών και Δήμων με στόχο τη διερεύνηση δυνατοτήτων ευρύτερων συνεργασιών σε τομείς τουριστικού ενδιαφέροντος που απέδωσαν ελπιδοφόρα αποτελέσματα σε πρώτη φάση.
Το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου Κλεισουριαίων Θεσσαλονίκης βρέθηκε στο χώρο του περιπτέρου και έδωσε έναν άλλο τόνο στη συμμετοχή της Περιφέρειας, παρουσιάζοντας παραδοσιακά δρώμενα της περιοχής μας και ξεσηκώνοντας τόσο τους υπόλοιπους εκθέτες όσο και τους επισκέπτες της έκθεσης.

1.3. Greek Tourism Expo 2015
Στόχος: Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με το μήνυμα «Ζήσε αλλιώς …, Νιώσε αλλιώς…», στοχεύοντας στον επανακαθορισμό της θέσης της στην τουριστική βιομηχανία με τη δημιουργία ενός διακριτού, ελκυστικού και αυθεντικού τουριστικού προϊόντος, το οποίο θα συνδέεται με την ταυτότητα της περιοχής και θα ενσωματώνει την εικόνα της, και διασφαλίζοντας ποιότητα στην εμπειρία της αναψυχής, σχεδιάζει την ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών “εμπειριών”. Επίσης, προσπαθεί να προβάλει το τουριστικό προϊόν και μέσω της συμμετοχής της σε τουριστικές εκθέσεις, αφήνοντας το στίγμα της και παρέχοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα άμεσης προβολής των τουριστικών επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας στους ενδιαφερόμενους αγοραστές τουριστικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο συγκεκριμένου προγράμματος προκαθορισμένων Β2Β συναντήσεων. Οι Β2Β συναντήσεις με Hosted Buyers της έκθεσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κύπρο, Γερμανία, Λιθουανία και Ολλανδία, αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος ως “Δυτική Μακεδονία” αλλά και την ανάδειξη επιμέρους θεματικών ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος.
Η συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οργανώθηκε σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης, τους Δήμους της Περιφέρειας, την Εταιρία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, τα Χιονοδρομικά Κέντρα και τις Ενώσεις Ξενοδόχων και Τουριστικών Πρακτόρων Δυτικής Μακεδονίας.
Ημερομηνία: 04. – 06.12.2015
Τόπος: ΑΘήνα, εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo
Κόστος: μηδενικό
Αποτελέσματα:
παρουσιάστηκε η ΠΔΜ στους επαγγελματίες που επισκέφθηκαν την έκθεση ως ενιαίος τουριστικός προορισμός με τη δωρεάν φιλοξενία στο περίπτερο πολλών Δήμων της Περιφέρειας καθώς και επαγγελματιών του τουρισμού.
Β2Β συναντήσεις ξενοδόχων, τουριστικών πρακτόρων και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με δέκα (10) Hosted Buyers της έκθεσης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε Κύπρο, Γερμανία, Λιθουανία και Ολλανδία, αποτέλεσαν την αιχμή του δόρατος της συμμετοχής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με στόχο την προώθηση του τοπικού τουριστικού προϊόντος ως “Δυτική Μακεδονία” αλλά και την ανάδειξη επιμέρους θεματικών ενότητες ειδικού ενδιαφέροντος. Οι Hosted Buyers έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για προσωποποιημένα ταξίδια και επαφές με επαγγελματίες οδηγούς-ξεναγούς της περιοχής και με επιχειρήσεις Delikatessen.

2. Οργάνωση και δίκτυο μελών
Πρώτο βήμα για τη δημιουργία και οργάνωση ενός δικτύου τουριστικής ενημέρωσης αποτελεί η δημοσιοποίηση αρχικά στον τοπικό τύπο πρόσκλησης για εγγραφή σε newsletter, με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των άμεσα εμπλεκομένων για θέματα στους τομείς του τουρισμού-πολιτισμού. Αναμένεται με ενδιαφέρον η ανταπόκριση των άμεσα εμπλεκομένων και έπονται τα επόμενα βήματα.

3. Άλλες δράσεις

3.1. Συγγραφή επιχειρησιακού σχεδίου στον τομέα του τουρισμού
Στόχος: η δημιουργία, ανάπτυξη και προώθηση ενός τουριστικού προϊόντος, με  ενιαία εικόνα και περιεχόμενο ως προορισμός ποιοτικών εναλλακτικών «εμπειριών». Παρουσίαση Δυτικής Μακεδονίας ως ενός ενιαίου εναλλακτικού προορισμού (αγροτουρισμός, πολιτιστικός, θρησκευτικός, βιομηχανικός, γαστρονομικός, φυσιολατρικός κ.λπ.), με ανάδειξη, αξιοποίηση  και προώθηση των παραδοσιακών και τοπικών προϊόντων (διασύνδεση αγροδιατροφής και τουρισμού, καλάθι προϊόντων Δυτικής Μακεδονίας, συνεργατικά δίκτυα).
Ενέργειες: συγγραφή επιχειρησιακού σχεδίου, δημοσιοποίησή του για διαβούλευση, έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Ενέργειες για ένταξη των προτάσεων στο ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας.

3.2. Σχέδιο Τουριστικής Προβολής 2016
Στόχος: Έγκαιρη συγγραφή του σχεδίου τουριστικής προβολής 2016 από τη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού και κατάθεσή του στον ΕΟΤ για παροχή σύμφωνης γνώμης για το αισθητικό κομμάτι και όχι για το οικονομικό βάσει της κείμενης νομοθεσίας («Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016», τελευταία έκδοση της αριθμ. 14840/25.10.2012 Εγκυκλίου (ΑΔΑ: Β43ΙΟΟ-5ΒΘ) του Υπουργείου Τουρισμού «Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης», που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α) «Περί τουριστικής προβολή των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα»).
Ενέργειες: συγγραφή σχεδίου, έγκρισή του από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αποστολή του στον ΕΟΤ για παροχή σύμφωνης γνώμης.

3.3. Συσκέψεις στις 4 ΠΕ για θέματα τουρισμού
Στόχος: συναντήσεις με τους άμεσα εμπλεκόμενους στον τομέα του τουρισμού να περιφερειακή ενότητα, καταγραφή προβλημάτων, συλλογή και επεξεργασία προτάσεων, ώστε αυτές να αποτελέσουν τμήμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον τουρισμό της ΠΔΜ της περιόδου 2016 – 2020.
Ενέργειες: σε συνεργασία με τα Τμήματα Τουρισμού, την Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας και τις τέσσερις χωρικές Αντιπεριφέρειες, έγιναν οι συναντήσεις και καταγράφηκαν οι προτάσεις των φορέων, οι οποίες έπειτα από αξιολόγηση θα συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό σχέδιο που προετοιμάζεται.
Αποτελέσματα: κατάθεση προτάσεων για υποδομές και για soft ενέργειες, για καλύτερη οργάνωση όλων των εμπλεκόμενων στον τομέα του τουρισμού, για τη λειτουργία της Εταιρείας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, για την αλλαγή της προβολής του προορισμού με παράλληλη ανάδειξη νέας τουριστικής εικόνας.

3.4. Παραγωγή διαφημιστικών videos και συμμετοχή σε εκπομπές τουριστικής προβολής
Στόχος: η παραγωγή καλαίσθητων videos για την τουριστική προβολή της περιοχής, βάσει των κατευθύνσεων του ΕΟΤ. Σημειώνουμε ότι δεν υπήρχε ανάλογο υλικό στην Περιφέρεια μας.
Ενέργειες: Συνεργασία με τοπικά κανάλια για τη δημιουργία και παραγωγή των σποτ.
Αποτελέσματα: παραγωγή οπτικουακουστικού υλικού (ελεύθερα πλάνα, videos, virals, οπτικοποιημένες παρουσιάσεις προορισμών και προϊόντων, ντοκυμαντέρ κ.ο.κ.), τα πνευματικά δικαιώματα του οποίου θα διαθέτει η Περιφέρεια και θα μπορεί να χρησιμοποιεί ανά πάσα στιγμή.

3.5. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή φωτογραφικού υλικού
Στο πλαίσιο απόκτησης επικαιροποιημένου φωτογραφικού υλικού και των πνευματικών δικαιωμάτων αυτού για χρήση του σε τουριστικές – πολιτιστικές δράσεις και σε δράσεις δικής της προβολής καθώς και των Δήμων της, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας δημοσιοποίησε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συλλογή φωτογραφικού υλικού προς φωτογράφους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να καταθέσουν εγγράφως άτυπες – μη δεσμευτικές προτάσεις, με ανάλογη κοστολόγηση:
α) για υπάρχον φωτογραφικό υλικό, που καλύπτει τις τέσσερις (4) Περιφερειακές Ενότητες και τις προδιαγραφές του Παραρτήματος Α της παρούσας πρόσκλησης,
β) για δημιουργία νέου φωτογραφικού υλικού σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα Α της παρούσας πρόσκλησης.
Ήδη έχουν ανταποκριθεί φωτογράφοι από Γρεβενά, Καστοριά και Κοζάνη, οι οποίοι ζήτησαν επιπλέον πληροφόρηση για να αποστείλουν την προσφορά τους.

3.6. Επαφές για τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σε συνεργασία με τη ΔΕΗ
Στόχος: Ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στο ευρύ κοινό, διεύρυνση της χρήσης των νέων ψηφιακών ΤΠΕ για την προβολή και προώθηση του πολιτισμού και της βιομηχανικής κληρονομιάς, δημιουργική διασύνδεση της βιομηχανικής κληρονομιάς με την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα για ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση.
Τόπος: ΛΚΔΜ, Πτολεμαΐδα
Ενέργειες: συνάντηση με το Διευθυντή Εκπαίδευσης της Γεν. Δ/νσης Ανθρώπινων Πόρων, κ. Καρέλη Δημήτριο. Παράχθηκε ένα πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος από τους υπαλλήλους της Δ/νσης Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού, Δ. Μυλωνά και Θ. Παπαδημητρίου, ωστόσο λόγω προβλημάτων με την επέκταση του ορυχείου στην Πτολεμαΐδα και έλλειψης χώρου φιλοξενίας, έχει μετατεθεί για μεταγενέστερο χρόνο η πιλοτική υλοποίησή του.
Αποτελέσματα: Ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς της ΔΕΗ (ΛΚΔΜ), εξυπηρέτηση αναγκών πολιτών, μαθητών με επιστημονικές, ψηφιακές και πολιτιστικές δράσεις, ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς και της προσφοράς της ΔΕΗ, διασύνδεση της βιομηχανικής κληρονομιάς και του ρόλου της ΔΕΗ με τον βιομηχανικό-εκπαιδευτικό τουρισμό.

3.7. Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πάλης
Στόχος: ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού, με συμμετοχή της Περιφέρειας σε πανελλήνιας εμβέλειας αθλητικά γεγονότα, τα οποία προσελκύουν επισκέπτες (Έλληνες και ξένους).
Τόπος: Κοζάνη
Ημερομηνία: 04.04.2015
Κόστος: 3.000 €
Ενέργειες: συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Εφήβων – Νεανίδων (04.04.2015), με τη μεταφορά των αθλητών.
Αποτελέσματα: πανελλήνιας εμβέλειας αθλητικά γεγονότα συμβάλλουν στην προβολή της περιφέρειας ως τουριστικού προορισμού, τόνωση της τοπικής αγοράς και των τουριστικών επιχειρήσεων και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

3.8. Έτος Ελλάδας στη Ρωσία και έτος Ρωσίας στην Ελλάδα 2016
Στόχος: η περαιτέρω ισχυροποίηση, προώθηση και προβολή του κλάδου της γούνας στην αγορά της Ρωσίας, τα προϊόντα του οποίου συγκαταλέγονται στα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα της ελληνικής οικονομίας.
Ενέργειες: έπειτα από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών για κατάθεση, η Περιφέρεια ήταν από τους λιγοστούς δημόσιους φορείς που κατέθεσαν εμπεριστατωμένες προτάσεις (προβολή γούνας, κρόκου, ροδάκινων και ανταλλαγή νέων καλλιτεχνών στον τομέα των εικαστικών τεχνών), σε συνεργασία με τη Δήμο Καστοριάς και τα τοπικά ΕΒΕ. Βρισκόμαστε στη διαδικασία επαφών με το Υπουργείο για την υλοποίηση των προτάσεών μας.
Αποτελέσματα: αναμένεται η περαιτέρω διείσδυση στη ρωσική αγορά τόσο συγκεκριμένων προϊόντων (π.χ. γούνα) όσο και η γενικότερη προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

3.12. Επαφές με τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού (ΚΟΤ)
Στόχος: αξιοποίηση δυνατοτήτων για την προώθηση αμοιβαία επωφελών συνεργασιών μεταξύ της ΠΔΜ και Κύπρου. Αύξηση των τουριστικών ροών μεταξύ των συνεργαζόμενων και άντληση τεχνογνωσίας από έναν ανεπτυγμένο τουριστικά εταίρο.
Ενέργειες: ανταλλαγή εγγράφων και κατάθεση προτάσεων για έναρξη συνεργασίας.
Αποτελέσματα: θετική ανταπόκριση του ΚΟΤ και υπόδειξη συγκεκριμένων κυπριακών φορέων για την έναρξη συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού.

3.9. Workshop στη Σμύρνη
Στόχος: προώθηση της τουριστικής συνεργασίας μεταξύ των επιχειρηματικών κοινοτήτων Ελλάδας – Τουρκίας και την περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών ανάμεσα στις δύο χώρες.
Ενέργειες: Β2Β επιχειρηματικές συναντήσεις με παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας έμφαση στα οθωμανικά μνημεία, στις δυνατότητες υποδοχής τουριστών και των υψηλών προδιαγραφών τουριστικών υπηρεσιών που παρέχουν τα ξενοδοχεία, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν θέλγητρα για τουρίστες υψηλών εισοδημάτων.
Σχεδιάζεται σε συνεργασία με την Πρεσβεία μας στην Άγκυρα, τον ΕΟΤ και τη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού η φιλοξενία Τούρκων επιχειρηματιών την άνοιξη του 2016.
Αποτελέσματα: παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος και των οθωμανικών μνημείων της περιοχής σε Τούρκους επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, συζητήσεις και επαφές για την έναρξη συνεργασιών

3.10. Συνάντηση Αντιπεριφερειαρχών Τουρισμού στα Καμένα Βούρλα
Στόχος: η διαπεριφερειακή συνεργασία στον τομέα του τουρισμού (πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας)
Ενέργειες: Συγγραφή προτάσεων από τη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού.
Αποτελέσματα: συζήτηση για διαπεριφερειακή συνεργασία και σχετικές δράσεις, όπως η δημιουργία κέντρων περιφερειακής πληροφόρησης, τα μέτρα αντιμετώπισης της μείωσης του εγχώριου τουρισμού, οι προϋποθέσεις για μείωση της εποχικότητας του τουριστικού προϊόντος, δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, προτάσεις προγραμμάτων τουριστικής προβολής, προβλήματα υποδομών, θεσμικό πλαίσιο, χωροταξικό και αξιοποίηση ΕΣΠΑ.

3.11. Σύσκεψη με Υπουργό Τουρισμού για τη νέα στρατηγική
Στόχος: αντιμετώπιση των τρεχουσών εξελίξεων στη Μεσόγειο στον τομέα του τουρισμού.
Ενέργειες: Συγγραφή προτάσεων από τη Δ/νση Διά Βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου & Τουρισμού
Αποτελέσματα: κατάθεση συγκεκριμένων προτάσεων από τον Αντιπεριφερειάρχη κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, 02.12.2015.

Leave a Reply

Your email address will not be published.