Παρουσίαση Βιβλίου : “Η Νοσηλεύτρια” του Ανδρέα Μήλιου

Παρουσίαση Βιβλίου : “Η Νοσηλεύτρια” του Ανδρέα Μήλιου

Το Νομικό Πρόσωπο :”Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς, Τμήμα Παιδείας και Αθλητισμού” και ειδικότερα η Δημοτική Βιβλιοθήκη Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» &  η «Κωνσταντινίδειος»  Δημοτική Βιβλιοθήκη Κορησού, σ α ς  π ρ ο σ κ α λ ο ύ ν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ανδρέα Μήλιου  Η   Ν Ο Σ Η Λ Ε Υ Τ  Ρ Ι Α  την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2016 στις 18:00 μ.μ.  στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καστοριάς.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ευστάθιος Πελαγίδης (Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ,Ιστορικός)  και  ο συγγραφέας Δημήτρης  Μάνος.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.

 Μυλωνάς Θεόδωρος

Leave a Reply

Your email address will not be published.