Από 25 Νοεμβρίου η «Η Λίμνη των Ευχών» με παγοδρόμιο, καρουζέλ και παιχνίδια (όλες οι λεπτομέρειες)

Από 25 Νοεμβρίου η «Η Λίμνη των Ευχών» με παγοδρόμιο, καρουζέλ και παιχνίδια (όλες οι λεπτομέρειες)

Με φροντίδα του Δήμου Καστοριάς πραγματοποιούνται οι διαδικασίες σχετικά με την προετοιμασία, οργάνωση και λειτουργία του Χριστουγεννιάτικου θεματικού πάρκου «Η Λίμνη των Ευχών»

Το Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Πάρκο «Η Λίμνη των Ευχών» της Δημοτικής Κοινότητας Καστοριάς του Δήμου Καστοριάς, θα εγκατασταθεί στα Ο.Τ 270 και 270 Β συνολικής έκτασης 12.700 τ.μ. που βρίσκεται στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Καστοριάς και στον παρακείμενο αύλειο χώρο.

Η διάρκεια λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου, ορίζεται ως εξής:

α) Δέκα πέντε -15- ημέρες, ήτοι από 23 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους έως και 6 Ιανουαρίου του επόμενου έτους για την λειτουργία της υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς και

β) Δύο -2- μήνες, ήτοι από 25 Νοεμβρίου τ.ε., έως 25 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους) για τα ψυχαγωγικά παίγνια (παγοδρόμιο, καρουζέλ κ.λπ.)

Οι προς χρήση χώροι του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Πάρκου αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα που συνέταξε η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς, συνοδεύουν τον παρόντα Κανονισμό και θα είναι αναρτημένοι στην είσοδο του Δημαρχείου Καστοριάς.

Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται έως τις 5 Δεκεμβρίου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο Δήμο Καστοριάς.

-Στην περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων είναι μεγαλύτερος του αριθμού των διαθέσιμων θέσεων θα διεξαχθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή των ενδιαφερομένων από την επιτροπή οργάνωσης του Χριστουγεννιάτικου Θεματικού Πάρκου «Η Λίμνη των Ευχών» η οποία επιτροπή ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η κλήρωση των θέσεων γίνεται κατά κατηγορία δραστηριότητας και τοποθετούνται στο χώρο που προορίζεται για το είδος της κατηγορίας αυτής.

Η ημερομηνία της κλήρωσης θα γνωστοποιείται από το Δήμο Καστοριάς με σχετική ανακοίνωση.

Οι διαστάσεις ενός εκάστου των περιπτέρων, ο αριθμός των οικίσκων (περιπτέρων) και οι μεταξύ αυτών διάδρομοι αποτυπώνονται στο Σχέδιο Κάτοψης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Καστοριάς.

Η διάθεση των οικίσκων (περιπτέρων) πρέπει να έχει τελειώσει το αργότερο πέντε ημέρες πριν από την έναρξη.

Οι δικαιούχοι/συμμετέχοντες οφείλουν να διακοσμήσουν τους οικίσκους (περίπτερα) και λοιπούς χώρους άσκησης δραστηριότητας με χριστουγεννιάτικο διάκοσμο.

Τα είδη τα οποία θα διακινούνται εντός του Θεματικού Πάρκου οφείλουν να παραπέμπουν σε χριστουγεννιάτικη αγορά και να είναι συσκευασμένα ανάλογα.

fouit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.