ΕΝ.ΔΗΜΟ: “Παρατηρητήριο” για την κατάσταση του δήμου Καστοριάς

ΕΝ.ΔΗΜΟ: “Παρατηρητήριο” για την κατάσταση του δήμου Καστοριάς

Το παρατηρητήριο των ΕΝ.ΔΗΜΟ. φιλοδοξεί να παρουσιάζει την κατάσταση του Δήμου Καστοριάς, μέσα από την συλλογή στατιστικών δεδομένων, ώστε οι πολίτες να έχουν πλήρη εικόνα σε διάφορα επίπεδα.

Παράλληλα θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τις δομές του δήμου, ώστε να παρουσιάζονται εποπτικά διάφορα στοιχεία του και να υπάρχει καλύτερη διαχείριση σε πόρους,κοινωνικά ζητήματα,διαφάνεια κλπ, αλλά ακόμα και να ασκείται με μεγαλύτερη σαφήνεια πολιτική κατεύθυνση.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ: paratiritirio-endimo.blogspot.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.