Παράταση υποβολής αιτήσεων για τα νέα προγράμματα στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς

Ο Δήμος Καστοριάς, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης συνεχίζουν τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καστοριάς, στο οποίο θα υλοποιηθούν νέα προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Έργου «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.)- Νέα Φάση» (ΟΠΣ 5002212).

Στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Καστοριάς μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα ανάλογα με το ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΤΙΤΛΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΕ ΩΡΕΣ

Πράσινη Επιχειρηματικότητα 50
Ηλεκτρονική Επιχειρηματικότητα – e-επιχειρείν 22
Επιχειρηματικότητα και Τουριστική – Πολιτιστική Ανάπτυξη 25
Δημιουργία Ιστοσελίδας 50
Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Socialmedia) 25
Εναλλακτικές μορφές τουρισμού: οικολογικός, οινολογικός, γαστρονομικός τουρισμός 12
Τοπικοί Παραδοσιακοί χοροί Βασικά 50
Ιταλικά Α1 50
Οικιακή μελισσοκομία 25
Επαγγελματική ενεργοποίηση ανέργων γυναικών 25
Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 25
Αρωματικά- Φαρμακευτικά Φυτά 25
Άθληση στην Τρίτη ηλικία 25
Θεατρικό Εργαστήρι (ανεβάζω τη δική μου παράσταση) 50
 Εργαστήρι δημιουργίας κοσμήματος 50
 Εργαστήρι μουσικής 50

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες ανεξαρτήτως χώρας καταγωγής, ηλικίας και μόρφωσης, καθώς και μέλη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης με επίδειξη του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου του ενδιαφερόμενου.

Για τμήματα που υλοποιούνται μέσω δια ζώσης παρακολούθησης, απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού COVID-19 ή βεβαίωσης νόσησης σε ισχύ ή βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapidtest ή PCR) έως και 48 ωρών πριν από κάθε συνάντηση.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής απευθυνθείτε στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης:

Τηλ.: 2467028195,6980283886  Κατερίνα Νικολάου

Τηλ.: 2467021028 Βογατσιώτης Γεώργιος

Οι εκπαιδεύσεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς,  απογευματινές ώρες περιοχή Χλόη.

Μπορείτε να καταθέσετε τις αιτήσεις στο Γραφείο Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς στο κτίριο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Πολιτισμού –Τουρισμού,  Παλαιολόγου 1 ή  να τις στείλετε ηλεκτρονικά  συμπληρωμένες με τα δικαιολογητικά στο email: vogatsiotis@kastoria.gov.gr, έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ

Leave a Reply

Your email address will not be published.