Παράταση στην ρύθμιση για το «μαύρο χρήμα»

Παράταση στην ρύθμιση για το «μαύρο χρήμα»

Με τροπολογία που κατατέθηκε –  Παγώνουν και τα «προσωρινά» πρόστιμα της εφορίας

Παράταση μισού μήνα στην ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων δίνει το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος για να υπαχθούν στη ρύθμιση οι φορολογούμενοι, στους οποίους κατά την κατάθεση του σχετικού νόμου στη Βουλή (12.12.2016) είχε ήδη κοινοποιηθεί πράξη προσωρινού προσδιορισμού φόρου ή προστίμου.

Με τροπολογία που κατέθεσε, για τους συγκεκριμένους φορολογουμένους, παρατείνεται μέχρι τις 7.2.2017 (από 23.1.2017 που ίσχυε) η προθεσμία υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4446/2016. Επίσης «παγώνει» έως τότε και το προσωρινό πρόστιμο και δνε καταλογίζεται.

Με την νέα διάταξη προβλέπεται πλέον ότι:

–        στην περίπτωση που κατά την κατάθεση του νόμου στη Βουλή (12.12.2016) έχει ήδη κοινοποιηθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου ή προστίμων, ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλει τις αίτηση υπαγωγής έως 7.2.2017

–        η Φορολογική Διοίκηση δύναται να κοινοποιήσει πράξεις οριστικού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων μόνον αφού παρέλθει η 7η Φεβρουαρίου.

–        οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή επιβολής προστίμων που δεν έχουν κοινοποιηθεί έως τις 12.12.2017, κοινοποιούνται μόνο μετά τις 7.2.2017, αφού τροποποιηθούν, με πράξη του οργάνου που τις εξέδωσε, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αίτηση. Το ποσοστό πρόσθετου φόρου ορίζεται σε είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του κυρίου φόρου.

Πηγή: protothema.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.