Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Παράταση για την υποβολή δικαιολογητικών στη «Νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

Η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, πήρε παράταση μέχρι την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 17:00, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Οικονομίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα, οι οποίοι δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας. Στοχεύει στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών βιώσιμων επιχειρήσεων, με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης.

Πηγή: newsbeast.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.