Πανελλαδικές: Αυτά είναι τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Πανελλαδικές: Αυτά είναι τα θέματα στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας εξετάζονται σήμερα, Τετάρτη, οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων μάθημα της ομάδας Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής.

Δείτε εδώ τα θέματα 

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΛ & ΕΠΑΛ Νέου και Παλαιού Συστήματος

Για το μάθημα Αρχές Οικονομικής Θεωρίας η εξέταση περιλαμβάνει τέσσερις ομάδες ερωτήσεων:

α) Η πρώτη αποτελείται από ερωτήσεις με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους.
β) Η δεύτερη αποτελείται από μία ερώτηση με την οποία ελέγχεται η ικανότητα σύνθεσης και κριτικής ανάλυσης και εφαρμογής στην καθημερινή πράξη των γνώσεων που απέκτησαν οι υποψήφιοι.
γ) Η τρίτη αποτελείται από μία άσκηση, η οποία απαιτεί την εφαρμογή τύπων, νόμων ή αρχών για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Η άσκηση μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.
δ) Η τέταρτη αποτελείται από ένα πρόβλημα, το οποίο απαιτεί την ικανότητα συνδυασμού γνώσεων για τον υπολογισμό, τη συσχέτιση και αξιολόγηση οικονομικών μεγεθών. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να αναλύεται σε επιμέρους ερωτήματα.

Αν και οι Πανελλαδικές ολοκληρώνονται την 1η Ιουνίου οι ειδικοί εκτιμούν ότι πορεία των βάσεων θα είναι πτωτική στις Πολυτεχνικές και Οικονομικές σχολές και ανοδική στις Ανθρωπιστικές και στα Παραιατρικά Επαγγέλματα, ενώ τονίζουν ότι πρόκειται για ένα νέο σύστημα που οι κανόνες μπαίνουν από την αρχή.

Πηγή: protothema.gr

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.