Οριστικοποίηση μεταθέσεων και οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς

Οριστικοποίηση μεταθέσεων – οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.7865433

 

Από fouit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.