ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές σε 21.837 δικαιούχους

ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέες πληρωμές σε 21.837 δικαιούχους

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους αγροτικών προγραμμάτων και η πληρωμή αφορά πάνω από 21.837 παραγωγούς. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι πλήρωσε δικαιούχους ανειλημμένων υποχρεώσεων και ειδικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ η πληρωμή έγινε το διάστημα από 14/09/2017 – 15/09/2017 και αφορά 21.837 δικαιούχους.

Επίσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, πληρώθηκαν οι 1.026 δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η πληρωμή πραγματοποιήθηκε το διάστημα το διάστημα 11/09/2017 με 13/09/2017. Το συνολικό ποσό που πληρώθηκαν οι 1.026 δικαιούχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι 7.978.872 ευρώ.

Από τις 11/09/2017 έως τις 13/09/2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 7.978.872,55 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 11/09/2017-13/09/2017.

Από τις 01/09/2017 έως τις 08/09/2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 8.443.254,74 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 01/09/2017-08/09/2017.

Από τις 30/08/2017 έως τις 31/08/2017 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πραγματοποίησε τις παρακάτω πληρωμές ύψους 6.275.584,38 €: ΠΛΗΡΩΜΕΣ 30/08/2017-31/08/2017.

Ανακοίνωση σχετικά με τους ελέγχους χρήσης υδάτων γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων για το 2017

Στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα στο http://www.opekepe.gr/applications.asp ή http://wuc.opekepe.gr , λειτουργεί από το 2013 εφαρμογή για την τήρηση των διαδικασιών χρήσης υδάτων, γεωργών που υδροδοτούνται από Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων και δεν ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.

Στην εφαρμογή αυτή, οι Γενικοί και Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (εφ’ εξής ΟΕΒ) μπορούν να καταχωρούν τα στοιχεία έως 20 οφειλετών τους, που συστηματικά και αδικαιολόγητα δεν εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους και που εμφανίζουν τις μεγαλύτερες οφειλές, προκειμένου να ελεγχθούν και να τους επιβληθούν κυρώσεις Πολλαπλής Συμμόρφωσης για μη τήρηση των διαδικασιών έγκρισης χρήσης υδάτων για άρδευση, όπως προβλέπεται από τον Καν. (ΕΚ) 1306/2013, την Υ.Α. 1791/74062/2.7.2015, το υπ’ αριθ. 2295/26.6.2013 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την υπ’ αριθ. 64919/3.8.2017 εγκύκλιο.

Η καταχώρηση για το 2017 από τους ΟΕΒ μπορεί να ξεκινήσει από τις 14 Σεπτεμβρίου 2017 και πρέπει οπωσδήποτε να έχει ολοκληρωθεί έως τις 6 Οκτωβρίου 2017. Εκτός από τον ΑΦΜ των καταγγελλόμενων γεωργών, οι ΟΕΒ καταχωρούν υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία τους και προαιρετικά την ταχυδρομική τους διεύθυνση και τον τηλεφωνικό αριθμό τους. Μετά την ολοκλήρωση των καταχωρήσεων, θα πρέπει να γίνεται οριστικοποίηση, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του δείγματος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Πηγή: newsit.gr

Leave a Reply

Your email address will not be published.