Οι γυναίκες ρυπαίνουν λιγότερο από τους άνδρες

ΟΙ γυναίκες παράγουν περίπου 70% χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές τους σε σχέση με τους άνδρες, σύμφωνα με νέα έρευνα Σουηδών επιστημόνων.

Η έρευνα του Πανεπιστημίου Λουντ στη Σουηδία αναφέρει πως οι άνδρες τείνουν να ταξιδεύουν μεγαλύτερες αποστάσεις από το άλλο φύλο, ενώ οι γυναίκες χρησιμοποιούν πιο συχνά μέσα μεταφοράς όπως τραίνα και λεωφορεία. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερο ποσοστό υπέρ της θέσπισης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως χαμηλότερα όρια ταχύτητας.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τις συνήθειες μεταφοράς ανδρών και γυναικών στη Σουηδία, και τις συνέκριναν με άλλες μελέτες σε όλη την Ευρώπη.

Τα δεδομένα από την Εθνική Έρευνα Μεταφορών της Σουηδίας αποκάλυψαν ότι συνολικά οι γυναίκες τείνουν να ταξιδέψουν 39 χιλιόμετρα την ημέρα, ενώ οι άνδρες 53,1 χιλιόμετρα ημερησίως. Ειδικά με το αυτοκίνητο οι άνδρες είχαν την τάση να ταξιδεύουν σχεδόν 10 χιλιόμετρα περισσότερα από τις γυναίκες.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι άνδρες τείνουν να εργάζονται σε μεγαλύτερη απόσταση από το σπίτι, αλλά επίσης επειδή οδηγούν περισσότερο στον ελεύθερο χρόνο τους. Τα στοιχεία δεν αντικατοπτρίζουν το γεγονός ότι οι άνδρες τείνουν να αγοράζουν αυτοκίνητα με μεγαλύτερους κινητήρες που καταναλώνουν περισσότερα καύσιμα, συμβάλλοντας περισσότερο στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ενώ κατά μέσο όρο οδηγούν πιο επιθετικά, καταναλώνοντας περισσότερα καύσιμα.

Οι ερευνητές υπολόγισαν ότι συνολικά οι άνδρες στη Σουηδία παράγουν περίπου 6,89 κιλά διοξειδίου του άνθρακα την ημέρα μόνο από μεταφορές, ενώ οι γυναίκες παράγουν 4,7 κιλά. Η αναλογία αυτή είναι παρόμοια και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

«Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να γίνει δίκαιη η αναλογία γυναικών και ανδρών στον τομέα σχεδιασμού και διεύθυνσης των μεταφορών, προκειμένου να επωφεληθούμε από τις διαφορές συμπεριφοράς μεταξύ των φύλων», δήλωσε η Λένα Χισέλιους, επικεφαλής της μελέτης,

Leave a Reply

Your email address will not be published.